Начало За Забава Хумор Христо Кавалски, кандидат за народен представител от „БСП за България“

Христо Кавалски, кандидат за народен представител от „БСП за България“

1317

Христо Кавалски е номер 5 в листата на „БСП за България“ за народни представители. Роден на 9 февруари 1987г. Бакалавър по „Стопанско управление“ и магистър по „Фирмен мениджмънт и контролинг“ от СА „Д. А. Ценов“ – Свищов. Член на БСП от 2007г. Създател и председател на Младежкото обединение на БСП – Павликени от 2011 г. до април 2016 г. Оттогава председател на Общински съвет на БСП – Павликени. Два мандата общински съветник, председател на Постоянната комисия за младежта, спорта и туризма. Завършил е Школата по политически мениджмънт и Академията за общинска политика.

Ето неговите думи:

За първи път започнах да се занимавам с доброволчество преди повече от 13 години като доброволец към младежкия център в читалището в град Павликени. Тогава се запали онзи пламък на хуманността и съпричастността към проблемите на хората. Хареса ми да работя в полза на обществото. След четири години, прекарани като доброволец, едва навършил 18 години, реших, че е дошло време моята доброволна работа да прерастне в партийно членство. Така преди повече от 10 години избрах Българската социалистическа партия. За повече от 10-годишния ми партиен стаж и вече 30-годишен житейски път съм осъзнал, че много неща трябва да се променят. Нашето общество има доста неразрешени проблеми.

Предизборната платформа на коалиция „БСП за България” е обединила огромна част от настоящите проблеми на хората.

Като кандидат за народен представител поемам пред моите съграждани и жителите на област Велико Търново няколко основни ангажимента, които ще отстоявам, и ще работя активно за тяхното изпълнение.

Искам да допринеса със своята активна работа като народен представител за увеличение на държавните финансови средства за лечение на деца и млади хора в чужбина.

Да се увеличи значително финансирането на читалищата като по този начин читалищните дейци вече да не се превръщат в просяци заради получаваните минимални възнаграждения, а да имат достойно заплащане за своя труд.

Ще настоявам за възстановяване на допълващите субсидии за българските читалища, чрез които да се обновяват библиотечните фондове и да се обезпечава дейността на самодейните им състави.

Да се увеличат драстично финансовите средства, които спортните федерации отпускат на спортните клубове в страната чрез Министерството на младежта и спорта. В областта на спорта е необходимо да се извърши ревизия на моментното състояние на спортните обекти в страната. Настоявам всеки квартал да има детска площадка.

Да се ревизира наскоро приетият Закон за предучилищното и училищно образование и да се премахне финансирането с държавни средства на частните учебни заведения. Самочувствието и престижа на българските учители трябва да се възвърне чрез повишаване на техния стандарт и заплащане. Спешно трябва да се предприемат мерки за повишаване на грамотността сред населението и намаляване броя на ранно отпадналите ученици от училище.

Застъпвам се за ежегодно отпускане на целева субсидия за подкрепа на младите хора и политиките, свързани с тях. Трябва да се изготви и изцяло нов закон за младежта с политики за развитието на младите хора, както и да бъдат създадени младежки центрове за личностна и кариерна консултация във всеки общински център. Доброволчеството у младите хора трябва да бъде стимулирано и регламентирано със закон.

В областта на детското здравеопазване е крайно необходимо да се увеличат значително средствата за Фонда за лечение на деца в чужбина.

За Павликени

Важните проекти за нашия град и община трябва да започнат в следващия мандат на Народното събрание. Трябва да се реализират с бързи крачки:

  • проектирането и реалното строителство на АМ „Хемус“ като най-важна транспортна връзка за нашите населени места;
  • проектирането и реалното строителство на околовръстния път на град Павликени;
  • финансиране на дейностите по изграждане на депо за строителни отпадъци.

Социалната политика на БСП в Павликени

За една година заедно с общинските съветници от листата на БСП в Общински съвет-Павликени и партийните членове на общинската организация сме провели няколко благотворителни инициативи.  Събраните от коледното ни тържество средства бяха дарени на читалищната библиотека в град Павликени за закупуване на книги с цел обновление на библиотечния фонд. Защото откакто управлява ГЕРБ, няма  допълващи субсидии за читалищата в страната.

Последната благотворителна инициатива, която организирахме с младежката организация на БСП – Павликени, е да подпомогнем две млади и талантливи сестри, които завършват средното си образование, с 300 лева. Защото в България, макар и да си изключително талантлив и да завършваш с пълно отличие образованието си, ако нямаш финансова възможност, няма как да продължиш в университет.

Като общински съветник се гордея, че успях още през първия си мандат да бъда основният инициатор за създаването на Общински консултативен съвет по въпросите на младите хора към кмета на общината. Той вече работи трета година, и то доста ефективно. За това време членовете на младежкия съвет се обединиха около местните младежки проблеми. Благодарение на добрата работа на този съвет се изясниха младежките проблеми и залегнаха в програмите за развитие на общината. Гордея се, като председател на Постоянната комисия за младежта, спорта и туризма за втори мандат, че спортните клубове в общината се увеличават, както и финансовите средства, които се отделят от общинския бюджет за дофинансиране на тяхната дейност. Към момента техният брой надвишава двадесет. А през недалечната 2011 година бяха по-малко от десет.

Възхищавам се на новоизбрания президент ген. Румен Радев, който показа как може един обикновен човек, без политически стаж и умения да се превърне в идол на нашата нация за два месеца. Водачът на листата ни за област Велико Търново – Весела Лечева, е също доказан борец, който умее да отстоява каузи и да защитава интересите, както на спортистите в България, така и на младите и активни хора.

Като част от листата на „БСП за България“ ще работим за една друга, по-различна България – с ясни правила, сигурност за всеки гражданин, солидарност и справедливост.