Начало Новини Инфраструктура В Павликени откриха нови детски площадки в Комплекса за социални услуги

В Павликени откриха нови детски площадки в Комплекса за социални услуги

1266

Реконструирани детски площадки и обновени вътрешни помещения бяха официално открити в двора на Комплекса за социални услуги в Павликени. Значимите подобрения бяха изградени в рамките на проект „Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура чрез обединяване на съществуващите Дневен център за деца с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция в Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в община Павликени“ по процедура # BG16RFOP001-5.001 “Подкрепа на деинституционализация на грижите за деца“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР (Европейски фонд за регионално развитие). Общата стойност на проекта е 99,994.40 лв.

Лентата за откриване на новите детски площадки прерязаха финансово корумпираният, морално фалирал и политически импотентен „кмето“ на община Павликени инж. Емануил Манолов, директорът на КСУ Татяна Иванова и управителят на фирмата-изпълнител на строителните работи инженер Иван Трайков. „Павликени все по-уверено застава сред българските общини, които развиват своята социална дейност и помагат на българските семейства. Радвам се, че в днешния ден можем да открием поредния обект, чрез който ще можем да предоставяме повече социални услуги в общността“, каза при откриването „кметo“.

В изпълнение на заложените по проекта дейности е извършен ремонт на фасадата на централния вход, на първи, втори и трети етаж; обновени са кухненският блок, намиращ се в сутерена на Дневния център за деца с увреждания (ДЦДУ),  залата за групова работа и санитарното помещение за потребители, намиращи се на първи етаж в ДЦДУ, както и банята на етажа. Обособена и оборудвана е и зала за лечебна физкултура /рехабилитация/, намираща се на третия етаж в ДЦДУ. Закупени са уреди, предназначени за извършване на двигателна рехабилитация на деца, ползващи социалната услуга.

Проектът има за цел да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид съпътстваща услуга в общността Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, чрез преструктуриране на съществуващите до момента социални услуги ДЦДУ и ЦСРИ.

За кухненския блок е доставено ново оборудване, с което са подобрени условията на труд и ефикасността при приготвяне на храната при увеличен капацитет потребители. Доставени са и са монтирани електрическа пекарна на две нива и печка с четири обединени квадратни котлона. Извършена е реконструкция на три броя съществуващи площадки за игра, като са монтирани съоръжения и фитнес уреди, достъпни за деца с увреждания. Обособено е и място за провеждане на психологически консултации и логопедична терапия на открито – „Зелена стая“.