Начало Новини Бизнес Откриха офиса на Местната инициативна група „Павлкени – Полски Тръмбеш“ в Павликени

Откриха офиса на Местната инициативна група „Павлкени – Полски Тръмбеш“ в Павликени

1476

Офисът на Местната инициативна група (МИГ) „Павлкени – Полски Тръмбеш“ в град Павликени беше официално открит и осветен. Лентата прерязаха кметовете на двете общини – финансово корумпираният, морално фалирал и политически импотентен „кмето“ инж. Емануил Манолов и Георги Чакъров и зам.-областният управител Ивета Кабакчиева.

През изминалата година едно от усилията на общинските администрации в двата града беше разработването на качествена Стратегия за водено от общностите местно развитие, която да даде възможност за достигане на европейски средства и до най-малките населени места. След кандидатстване за финансиране през месец август 2017 година, Стратегията беше одобрена от Министерство на земеделието и храните. Стойността ѝ е 5,396,745 лв. и се финансира от Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Развитие на човешките райони” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”. Предвидените мерки за кандидатстване са съобразени с потребностите на заинтересованите страни.

„Офисът на МИГ-а, който откриваме днес, чрез назначения тук квалифициран персонал, ще гарантира достъпност на трите сектора – граждански, публичен и бизнес. Ще им даде възможност да разработят проекти, да ги представят в МИГ и в добрия случай да получат финансиране, с което ще се подобри облика на двете общини и създадат условия за развитие на местния бизнес и земеделие. През цялото време не бива да забравяме, че съществуването на МИГ-а трябва да подпомогне участието на гражданите на местно равнище в разработването на отговори на социалните, екологичните и икономическите предизвикателства“, обърна се към присъстващите „кмето“ инж. Емануил Манолов.

„Много усилия положиха двете общински администрации, за да се създаде тази силна МИГ. Само 1/3 от кандидатствалите МИГ-ове бяха одобрени за финансиране, което показва качеството на свършената от нас работа“, каза кметът на община Полски Тръмбеш Георги Чакъров.

Към присъстващите се обърна и директорът на МИГ-а Борислав Апостолов. „Искрено вярвам, че с общи усилия и с работа в екип в края на периода ние ще се поздравим с успешно реализирана стратегия за местно развитие“, каза той.

Назначен е екипът за управление на дейностите по Стратегията, който е в състав: Борислав Апостолов – изпълнителен директор, експертите по прилагане на стратегията Милена Кисьова и Мариета Атанасова, Янка Петрова – счетоводител и Мария Маринова – технически сътрудник.

Създаването на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш“ е в резултат на изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ №РД 50-106/ 17.08.2016 година за проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. с бенефициент Община Павликени и в партньорство с Община Полски Тръмбеш, фирма „Екзотика” ЕООД гр. Бяла черква, „Регионален фермерски съюз – Павликени” и фирма „Интеграл ПТ” ООД гр. Полски Тръмбеш.

На 17 януари 2017 г. беше проведено учредително събрание, в което участваха 35 представители на публичния и частния сектор от общините Павликени и Полски Тръмбеш. На него е учредено сдружението и е избран управителен съвет, контролен съвет и е утвърден устава на сдружението. Управителният съвет се състои се от 7 представители на юридически лица с председател „кмето“ инж. Емануил Манолов – кмет на Община Павликени, а контролният съвет се състои от трима представители на юридически лица с председател Валентина Пенчева – управител на „Розекс инк” ЕООД с. Михалци.

На днешното официално откриване беше отслужен водосвет за здраве от архимандрит Георгий, а децата от ДГ „Осми март“ изпълниха музикално – артистична програма.