Начало Новини Администрация Покана за участие в работни срещи

Покана за участие в работни срещи

1036

Сдружение „Без граници“

Договор за БФП №BG05SFOP001-2.009-0190-C01 / 27.12.2018 г.

До заинтересованите страни от община Павликени:

неправителствени организации
бизнес
общинска администрация
общественост

Покана за участие в работни срещи

Уважаеми дами и господа,

Сдружение „Без граници“ в партньорство с Община Павликени Ви канят да вземете участие в провеждането на работни срещи във връзка с разработване на оценка и препоръки за формулирането, изпълнението и мониторинга на политиката за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции от страна на община Павликени, както и възможностите на гражданите, бизнеса и НПО сектора за оказване на подкрепа в тези процеси.

Работните срещи се реализират в рамките на проект: №BG05SFOP001-2.009-0190 „Повишаване на гражданското участие в местните политики“, Договор за БФП №BG05SFOP001-2.009-0190-C01/27.12.2018г., Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.009 „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Работните срещи ще се проведат на 05.11.2019 г. /вторник/ и 06.11.2019 г. /сряда/ в заседателна зала на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, ул. „Васил Левски“ №1Г, Павликени 5200, както следва:

05.11.2019 г. Тема „Оценка на капацитета на местната власт и на гражданския сектор по отношение на процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките“

Първа работна среща от 09.00 ч.; Втора работна среща от 13:00 ч.

06.11.2019 г. Тема „Препоръки за усъвършенстване на дейността, структурата и организацията на работа в общинската администрация за взаимодействие със структурите на гражданското общество“

Трета работна среща от 09:00 ч.Четвърта работна среща от 13:00 ч.

Изпълнител на дейността е „СИМ Консултинг“ ЕООД.

Моля, при желание от Ваша страна за участие и за предварително записване, обадете се на тел: 0886-460-846 или пишете на e-mail: t.todorova@pavlikeni.bg – Таня Тодорова, координатор на проекта.

Активното Ви участие в процеса на разработване на оценка и препоръки, свързани с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво местно развитие и привличане на инвестиции в община Павликени е важно за всички нас, жителите на общината. Участвайки активно Вие ще дадете своя принос за открито, отговорно и ефективно управление на община Павликени.

Благодарим Ви предварително за проявения интерес.

Очакваме Ви!

28.10.2019 г.