Начало Новини Култура Библиотека при Народно читалище “Братство – 1884” – Павликени

Библиотека при Народно читалище “Братство – 1884” – Павликени

3673

Библиотеката предлага на своите потребители достъп до електронния каталог на библиотеката, електронната картотека по литературознание и достъп до Интернет, който се осигурява от Интернет центъра към Читалището.

Работата на библиотеката се регламентира от „Правилник за работата на библиотеката“, „Типове правила за обслужване на читателите“ и „Наредба за запазване на библиотечните фондове“.

Със създадените собствени ресурси и достъпа до Интернет, библиотеката предлага нови възможности за информационно обслужване на читателите.

За контакти:

пл. Свобода № 7
Павликени 5200

e-mail: biblio_09@abv.bg
тел.: 0889-314-918
тел.: 0610-98-705