Начало Новини Бизнес Водено от общностите местно развитие

Водено от общностите местно развитие

1313
Павликени

П О К А Н А

Уважаеми съграждани,

Общинската администрация на община Павликени има удоволствието да ви покани на подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”. Срещата ще се проведе на 30.11.2015 г. /понеделник/ от 15:00 часа в Заседателна зала на Общински съвет – Павликени, нова сграда на общинска администрация – Павликени.

По време на срещата ще бъде предоставена подробна информация за мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” и прилагането и в България и реда и условията за разработване и подаване на подготвителни проекти по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на МИГ, която ще кандидатства за финансиране от ПРСР, както и за провеждането на поредица от информационни и обучителни събития за потенциалните бенефициенти на МИГ.

На срещата ще се обсъди  възможността за създаване на МИГ на териториите на община Павликени и община Полски Тръмбеш и ще се изберат представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности”.

Местните инициативни групи се създават съгласно Програма за развитие на селските райони, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, за разработването и прилагането на Стратегии за местно развитие. Те включват публични, бизнес и граждански организации, действащи на дадена територия. МИГ обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, засилва диалога и сътрудничеството в селските райони.

Стратегиите за местно развитие целят устойчиво развитие на селските райони посредством  разнообразяване на икономическите дейности, опазване на природата и селските райони,  развитие на висококачествени услуги,  отговарящи на нуждите и очакванията на местните хора.

Допълнителна информация относно ПРСР, ЛИДЕР и създаването на МИГ да се намери на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните тук.