Начало Новини Политика Депутатът от ГЕРБ Станислава Стоянова: В края на този мандат възнагражденията на...

Депутатът от ГЕРБ Станислава Стоянова: В края на този мандат възнагражденията на педагозите ще са два пъти по-високи, спрямо 2017 г.

1252

Народният представител от ГЕРБ – В. Търново и член на парламентарната Комисия по образование и наука Станислава Стоянова посети най-голямото детско заведение в Павликени – ДГ „Слънце”. Заедно с местния общински съветник Венцислав Георгиев тя разговаря с ръководството и персонала на детската градина.

Работещите в ДГ „Слънце“ не скриха огромното си задоволство от политиката на правителството в сферата на образованието. По думите им, повишаването на възнагражденията в сектора е довело до повишена мотивация на педагозите и възпитателите, респективно и на качеството на процеса по обучение и образование. Доброто възнаграждение вече се отразява благоприятно върху авторитета и атрактивността на професията сред младите хора, споделиха работещите в Детска градина „Слънце“ в Павликени.

Станислава Стоянова припомни, че сектор образование е основен приоритет в програмата на настоящото правителство и е поет ангажимент в края на мандата възнагражденията в сектора да са два пъти по-високи от тези през 2017 г., като по предварителна оценка това ще коства около 1 млрд. 380 млн. лв. на държавния бюджет, в рамките на мандат 2017-2021 г.

По време на разговора Стоянова съобщи, че за периода 2018-2019 г. са осигурени 700 млн. лв. за инвестиции в подобряване на инфраструктурата на 500 училища и детски градини в цялата страна. В детска градина „Слънце“ са реализирани два големи проекта, обясни местният парламентарист Венцислав Георгиев. Сградата е санирана по проект за енергийна ефективност, финансиран от международен фонд „Козлодуй” към Европейската банка за възстановяване и развитие. А в двора на заведението са изградени четири модерни детски съоръжения по финансираща програма Проект „Красива България”.

Голямата гордост на ДГ „Слънце”, освен нейните възпитаници, е т. нар. „Слънчева библиотека”. По думи на директора на звеното г-жа Грета Георгиева, това е първата в областта градина, в която е обособена детска библиотека. С голяма радост народният представител подари книжка с приказки, която попълни фонда на библиотеката за подрастващи.

В Павликени Станислава Стоянова и Венцислав Георгиев проведоха разговори и със земеделски производители от района. Подобни срещи са своеобразно продължение на работата на народния представител в Комисията по земеделието и храните в НС, на която Стоянова също е член.

„Павликени е традиционен земеделски край и затова за мен е много важно да съм в активен диалог с хората от сектора. Имах възможността да разбера мнението на местни производители по отношение на политиките ни в сферата на земеделието. Обсъдихме също Закона за горивата, Общата стопанска политика на ЕС и др.“, коментира народният представител Станислава Стоянова. Интерес по време на разговорите предизвика т.нар. проект за нов „закон за земята”, който цели да изглади противоречията между сега действащите норми като обедини Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазването на земеделските земи и правилниците и наредбите по отношение на тяхното прилагане, както и да уреди собствеността на земеделските земи, арендните отношения и опазването на селскостопанското имущество. Земеделците, с които Станислава Стоянова и Венцислав Георгиев разговаряха, изразиха мнение, че такъв закон е необходим, тъй като някои от сега действащите норми вече са станали неприложими, поради морално и практическо остаряване. По думите на Станислава Стоянова, един такъв пример е Законът за опазване на селскостопанското имущество, който е приет през далечната 1974 г.