Начало Новини Образование Детска градина „Райна Княгиня“

Детска градина „Райна Княгиня“

3662

„Ако носиш детството в себе си, никога няма да остарееш.“

Том Стопард

 

Детска градина „Райна Княгиня“, се намира в село Недан, община Павликени и е с общинско финансиране и има филиал в село Бутово.

Учебно-възпитателното заведение е с целодневна форма на обучение в смесена група за деца на възраст от 2 – 7 години.

Старатегическата цел на педагогическият екип е  непрекъснато повишаване качеството на възпитателно-образователния процес с цел оптимизирането му и постигане на максимално високи резултати .

Съхраняване и обогатяване на съществуващите възможности и традиции при осигуряване на равен достъп до качествено образование.

В ДГ „Райна Княгиня“ се стремим да привлечем и задържим децата с помощта на:

  • поддържана и обновяваща се база, естетически издържана материална среда, осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата;
  • гарантиране на личностно-ориентиран подход в педагогическото взаимодействие;
  • непрекъснато повишаване квалификацията на персонала и високо качество на образователно-възпитателния процес;
  • водене на постоянен конструктивен диалог с родителите.

Стремежът на целият екип е да работим за пълноценното развитие на децата и да създадем благоприятни условия за щастливо детство.

Любовта към децата и доброто качество на възпитателно-образователния процес превръщат ДГ „Райна Княгиня“ с. Недан в желана територия за деца, родители и учители.

 

 

За контакти:

Веселина Филипова
директор

ДГ „Райна Княгиня“
ул. „Тридесета“ №19
Недан 5231

Тел.:    +359-613-82-063

Email: vesi_filipova@abv.bg
URL:    тук
FB:      тук