Начало Новини Образование Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“

Детска градина „Св. св. Кирил и Методий“

3174

ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ в село Батак е общинска детска градина към Община Павликени.

От 01.01.2018 г. заведението е на делегиран бюджет с персонал, състоящ се от 4-ма души:

  • педагогически – 2 учителки, от които едната е директор с група;
  • непедагогически – 2-ма души, готвач и домакин.

Мисия:

Мисията на ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ е да утвърждава детското заведение като място за интелектуално, емоционално, духовно-нравствено и физическо развитие на всяко дете, с изградено социално поведение и високо самочувствие, с критично мислене, широки интереси и творчески нагласи, съхранило своята национална идентичности уважаващо индивидуалните и културни различия.

Визия:

Създаване на условия за утвърждаване на детската градина като съвременно учебно-възпитателно заведение, способно да формира емоционален комфорт при пребиваването на децата, знания и личностни умения за активно взаимодействие със социалната среда, развитие на детския личностен потенциал и изграждане на бъдещите граждани на Европа чрез съхраняване на националните ценности и традиции. Превръщане на детската градина в желано и любимо място за децата.

Цели:

Повишаване ефективността на работата в детската градина с цел качествено възпитание и подготовка на децата от предучилищна възраст.

.

.

За контакти:

Богдана Хаджиева
директор

ДГ „Св. св. Кирил и Методий“
ул. „Първа“ №41
Батак 5228

Тел.:    +359-613-02-228
Тел.:    +359-893-201-187

Email: cdg_s.batak@abv.bg
URL :    dgselobatak.com