Начало Новини Образование Детска градина „8-ми март“

Детска градина „8-ми март“

4412

В сърцето на град Павликени е сгушена една сграда, събрала в себе си хиляди детски усмивки. Познатата ни днес като Детска градина „8-ми март” е започнала своя живот в далечната 1947 г. като първата специална сграда за детска градина. Тогавашният министър на социалните грижи – Георги Попов лично е направил първата копка, а председателят на Общински народен съвет – Петър Атанасчев е съдействал за осигуряването на 8 милиона лева, необходими за изграждането на сградата.

През 1949 година сградата е била завършена и от този момент до наши дни, тя не е преставала да обучава и възпитава стотици дечица. През първата година в детската градина са били настанени и един клас ученици от съседното училище. На 07.03.1951 г. за пръв път в Павликени се открива Целодневна детска градина .

Пет години по–късно на 7.03.1956 г. по предложение на жени от нашия град е взето решение детската градина да се преименува „8-ми март“

Малко известен е фактът, със заповед на МНП детска градина „8-ми март” е била базова по внедряване на новите учебни помагала и обмяна на педагогически опит. Провеждани са семинари и практикуми. По повод 100 години предучилищно възпитание в България, ДГ „8-ми март” е наградена със златен медал „Предучилищно възпитание”. През изминалите години педагози, работили в тази градина са многократно награждавани и са получавали орден „Св. св. Кирил и Методий“ III степен, Ордени за трудови отличия, грамоти и др.

Към настоящият момент детската градина продължава да пише своята забележителна история.

Община Павликени, като орган на местната власт и собственик на детското заведение, издържа цялата образователна и детска инфраструктура, в това число поддръжката на материалната база, топло и електрозахранване на сградата, както и отговорността за здравословното и хигиенното състояние на децата. С много грижа и внимание към децата на Павликени общинска администрация разработиха, защитиха и завършиха няколко крупни проекта в Детска градина „8-ми март“ и я превърнаха в желана детска територия.

През 2013 година бе реализиран Проект по ОП „Регионална развитие“ на стойност 691,269 лв. с който се осъществиха дейности като: саниране на сградата на ДГ с външна топлоизолация, подмяна на остарялата дограма, ремонт на покрив, монтаж на слънчеви колектори, нова отоплителна система с отопление на природен газ. Освен изискуемите 15 на сто от средствата за участие по проекта, общината отдели 12,000 лв. собствени средства за ремонт на плочници, двор, тротоар и други нуждаещи се части, с които сградата и прилежащите терени имат завършен вид.

Друг голям проект реализиран в ДГ „8-ми март“ е по програма BG06-211 „Създаване на приобщаваща среда за децата от община Павликени“ на стойност 50,760 лв.

Шест педагози от детското заведение повишиха своята квалификация като се обучаваха по този проект в продължение на две години в гр. София за 30 работни дни. Финалът на обученията за учителите се проведе в Страсбург Франция и завърши с изложба на детски произведения, подредена в сградата на младежки център “АГОРА“ към Съвета на Европа.

Пресъздадени бяха много автентични празници заедно с децата и родителите и един прекрасен хепанинг, на който децата се изявиха на сцена пред обществеността на гр. Павликени с всички участници в проекта.

Материално-техническата база в ДГ „8-ми март“ бе обогатена с озвучителна уредба, монтаж на ПВС портали, ламиниран паркет, и цялостно обновяване на кухненския блок с нова настилка от гранитогрес, аспиратор, фризер – хладилник, съдомиялна машина и аквариум за отглеждане на декоративни рибки а в двора бяха поставени нови кошчета за разделно събиране на отпадъците.

Най–новата придобивка на ДГ „8-ми март“ е интерактивна дъска, получена в изпълнение на договор №Д01-184 с възложител Министерство на Образованието и Науката.

Днес ДГ „8-ми март“ разполага с прекрасна материална база.

Със средствата на възпитателно – образователния процес, екипът от педагози превърнаха детското заведение в съвременна, модерна, желана територия за деца и родители и дават равен старт и достъп до образование на всички деца.

С висок професионализъм, с традициите и опита, който са ни завещали поколения учители, с морални и етични норми на поведение, постоянното усъвършенстване и прилагане на съвременни научни постижения в областта на предучилищното образование, превърнахме ДГ „8 –ми март“ в център за толерантност между различията. „Реализираме цели като: оптимална подготовка на децата за училище по Държавните образователни стандарти на Република България и постигане на висока успеваемост по образователните направления; придобиване на устойчив комплекс от знания, умения , компетенции; интеграция и социализация на деца със специални потребности; работа с надарени деца”.

Историята, започнала в далечната 1947 година продължава да се пише и днес с вяра, желание и устрем.

Ръководени от стратегическите предизвикателства на предучилищното възпитание и подготовка на децата за училище, Детска градина „8- ми март“ очертава своето бъдещо развитие като образователно-възпитателна институция с конкурентно – утвърждаващ се облик, основаващ се на съвременния възглед за образование и развитие на индивидуалната детска личност, гарантиращи право на образование и задължително предучилищно обучение.

 

 

За контакти:

Магдалена Алексиева​
директор

ДГ „8-ми март“
ул. „Илия Златев“ №2
Павликени 5200

Тел.:    +359-610-52-313
Тел.:    +359-879-313-325

Emailcdg1pavlikeni@abv.bg
URL:     dg8mart.eu