Начало Новини Изкуство Достойно е…

Достойно е…

1266

НПО „Бъдеще за Павликенския край” постави началото на своето съществуване през 2013 г., когато над двете села на Павликенска община Върбовка и Димча надвисна опасност от кариерни дейности за добив на подземни богатства.

През изминалите седем години, действащата на територията на с. Димча структура на неправителствената организация, успя да организира и осъществи 38 различни по своята същност и тематика мероприятия.

По тяхна инициатива са проведени множество туристически, спортни, културно-образователни, религиозни и развлекателни мероприятия, както за деца, така и за възрастни.

Хората от НПО-то успяха да приобщят граждани към различни общополезни каузи, като отбелязване на традиционни български празници, възпроизвеждане на обичаи от българския бит и фолклор, литературни четения, битови седянки, почистване и облагородяване на публични пространства, благотворителност, подпомагане на граждани в нужда и др.

Към инициативите проявяват интерес много граждани, както от с. Димча, така и от други населени места, хора на различни възрасти, от различен етнос, с различни професии. Чужденците живеещи в селото са неотлъчно до организаторите, като не само участват, а и подпомагат с каквото могат организирането и провеждането на дадено мероприятие.

За дейността си през всичките седем години от 2013 г. до 2020 г., хората от НПО „Бъдеще за павликенския край” не са получили нито една стотинка общински или държавни пари. Сумите, необходими за обезпечаването на мероприятията, са техни лични финансови средства. (Тук трябва да се спомене, че това са хора с доходи между 250 лв. и 600 лв.) Като се има предвид, че за осъществяването на едно мероприятие са необходими между 50 лв. и 150 лв. (в зависимост от неговата индивидуална специфика) или средно 100 лв., стигаме до извода, че за всичките 38 мероприятия до сега са похарчени около 3,800 лв.

Суми се осигуряват от петима души инициатори, от което е видно, че всеки от тях е осигурил приблизително 800 лв. за общото благо в с. Димча.

Извън сумите за мероприятията се плаща и за юридически и адвокатски консултации, които никак не са за подценяване. Не бива да се пропуска и факта, че за нуждите на организацията тези хора ползват личните си автомобили, лични инструменти, уреди и съоръжения, личното си свободно време, помощта на близки и приятели.

Ето как стигнахме до една общоприета сентенция, която гласи: „Който иска, намира начин – който не иска, търси оправдания”.

Дейността на НПО „Бъдеще за Павликенския край“ продължава да се разраства, да приобщава привърженици, да прославя името на населеното място не само в периметъра на община Павликени, а и далеч извън нея. Подобни прояви са достойни за уважение и подражание. Адмирации към всички, нагърбили се с благородни дела в името на благоденствието на родния си край.

„По делата им ще ги познаете” гласи Библейската мъдрост…