Начало Новини Изкуство Дядо Мраз

Дядо Мраз

1057

ДЯДО  МРАЗ

Сред гората в този час,
щял да дойде дядо Мраз.
За вълшебството голямо,
всички слушали са само.

Казват, бил голям добряк
с дълга гега и калпак
много весел и бъбрив,
щедър, мъдър, търпелив.

Справедливо той раздавал,
кой каквото заслужава,
за това е нужно всички,
да са умни и добрички.

Та сега, сред преспи снежни
няма буйни и метежни,
всеки кротичко е сгушен
и се прави на послушен.

И не щеш ли от баира,
бърза, бърза без да спира
запъхтян с чувал голям
иде стареца засмян.

Ех, че радост там настава
всеки дар си получава
сред гората в този час
от добрия Дядо Мраз.

Иваничка  Колева