Начало Новини Политика Емануиле, спри се!

Емануиле, спри се!

1562

Въпреки че на 30.05.2017 г. на сесия на Общински съвет Павликени училището в с. Караисен бе закрито, обществеността на селото не е изгубила надежда, тъй като НА СЛЕДВАЩИЯ ДЕН, 31.05.2017 г., Министърът на образованието и науката му даде статут на „иновативно училище” и още 4 годишен период, в който да се положат усилия за неговото оцеляване и бъдещо развитие.

Знаем, че е внесено искане до Прокуратурата да се произнесе по създалия се парадоксален казус и да отмени решението на Общинския съвет за закриването на школото.

Да, но в тази община бързо се шета и долуподписаните червени сръчковци – марионетките Кавалски, Кабаиванов и Шопов, присъщо за тях, бързат да разпилеят училищното имущество.

На предстоящата сесия на общински съвет Павликени, която ще се проведе на 22.06.2017 г., още в началото на дневния ред стои точка 2.1. Разпределяне на недвижимото имущество на закритото ОУ „Хаджи Димитър и Стефан Караджа“ с. Караисен.

Видно от приложените документи за собственост е, че училището притежава земеделска земя представляваща нива от 35 дка., която се отдава в полза на читалището в селото за срок от 10 години и училищен двор с две сгради, които пък се дават за управление на Кмета на Община Павликени.

Дали здравият разум не диктува, че е по-добре да се изчака да се произнесе прокуратурата и тогава да се прехвърлят собственост и отговорности? Защо това не се прави – не е ясно.

Дали Манолов е добър стопанин, че да му се има доверие със стопанисването на сградите на училището оттук нататък, нека всеки сам прецени, като вземе за ориентир стопанисването на общинската част от строителната фирма „Росица“ ООД, за състоянието на която представихме информация в тази публикация.