Начало Новини Бизнес Жълт картон за 22 публични дружества, измежду които „Балканкар-Заря“ АД

Жълт картон за 22 публични дружества, измежду които „Балканкар-Заря“ АД

1528

Заради неплатена такса „поддържане на регистрирана емисия“, определена в Тарифата на „БФБ-София“ АД за 2018 г., временно спира търговията с акции на 22 публични дружества, съобщиха от борсовия оператор. Съветът на директорите на фондовата борса дава срок до 23 март на тези дружества да заплатят дължимата сума.

В списъка на нередовните компании са два от бившите приватизационни фондове – „Руен Холдинг“ АД – Кюстендил (5R9, емитент на акции) и „Никотиана БТ Холдинг“ АД – София (6N2 Акции).

Има и няколко дружества със специална инвестиционна цел, които са с фокус върху вложения в недвижими имоти – „Емирейтс Пропъртис“ АДСИЦ – София (P15 Акции), „Парк“ АДСИЦ – София (4PK Акции), „СИИ Имоти“ АДСИЦ – София (5CG Акции) и „Юнайтед пропъртис“ АДСИЦ – София (5U7 Акции).

Три са емитентите на дългови книжа, които „забравиха“ да си платят таксата – „Източна газова компания“ ЕАД – Варна (9IPA Облигации), „Топлофикация-Враца“ ЕАД – Враца (TFVA Облигации ) и „Балканкар-ЗаряАД – Павликени (4BUA Облигации).

Останалите „нарушители“ на правилата са фирмата за производство, сервиз, ремонт и търговия с джанти идруги компоненти за кари идруга подемно-транспортна техника „Балканкар-Заря“ АД – Павликени (4BU Акции), собственикът на хотелските комплекси „Верея“ и „Железник“ – „Верея-тур“ АД-Стара Загора (4VT Акции), консултантската компания „Вита Ми Холдингс“ АД – София (VM5 Акции), фирмата с разнообразен бизнес в областта на хранително-вкусовата промишленост „Голд Инвестмънт Груп“ АД – София (IH4 Акции), фабриката за производство и търговия на мебели от масив „Далия“ ЕАД – Габрово (DAD Акции), най-големият производител на тишу хартия и изделия от нея в България „Завод за хартия-Белово“ АД – Белово (58B Акции), „Заводски строежи-Девня“ АД – Девня (3Z8 Акции), производителят на машини и оборудване за студена и термична обработка на металите „ИММИ“ АД – София (4IM Акции), фирмата за производство на промишлена регулираща и спирателна арматура „Кнезим“ АД – Кнежа (4KZ Акции), търговецът на едро с парфюмерийни и козметични изделия „Мейфеър Груп ПиЕлСи“ АД – София (3G9 Акции), фирмата в областта на логистиката и дистрибуцията на бързооборотни хранителни продукти „САФ Магелан“ АД – София (6S2 Акции), бутиковата винарна „Тодоров“ АД – София (5T6 Акции) и производителят на професионално кухненско оборудване „Торготерм“ АД – Кюстендил (TTV Акции).

Има дружества с чуждестранни акционери. Двама гръцки граждани контролират „Мейфеър Глоуб“ АД. Две дружества – Padilux S.A. и Pabolux S.A., регистрирани в Люксембург, притежават съответно по 34.88 и 33.18 на сто от капитала на „Завод за хартия-Белово“ АД. Трима гръцки инвеститори с равни дялове притежават фирмата „Голд Инвестмънт Груп“ АД. по данни от регистъра на КФН Василиос Мухтарис е собственик на 93.30% от акциите с право на глас на „Вита Ми Холдингс“ АД.

В случай на незаплащане на дължимите такси в срок до 23 март, на основание Правилата за търговия от Правилника за дейността на фондовата борса, временно ще се спре търговията с емисиите финансови инструменти на тези дружества от 26 март до отпадане на основанието.

Търговията с емисиите финансови инструменти ще бъде възстановена след заплащане на дължимите суми. Датата на възстановяване е петият работен ден след публикация на съобщение в бюлетина на борсата.