Начало Работа Предлага Започва реализацията на втори етап по проект „Приеми ме 2015”

Започва реализацията на втори етап по проект „Приеми ме 2015”

1559

От 01.11.2016 година започва реализацията на втори етап по проект „Приеми ме 2015” година, който се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

Проектът надгражда приключилия през 2015 година проект „И аз имам семейство” и целта му е да се увеличи качеството и обхвата на приемната грижа на територията на Р България. В изпълнение на приетия от сформирания към проекта Координационен експертен съвет план за развитие на социалната услуга „приемна грижа“ от началото на месец ноември 201б г. ще стартира вторият етап на проекта. Основен елемент в него е въвеждането на областен модел на управление и предоставяне на услугата „приемна грижа“.

Сформирането на екипи за управление и предоставяне на услугата на областно ниво ще позволи постигането на стандарт за работа с приемни семейства за 1 социален работник от 12 действащи семейства, както и намаляване на броя на ангажираните администратори на общинско ниво.

Като краен резултат ще бъде намалена значително себестойността на услугата. Ще се създаде и възможност за национално покритие чрез включване на всички общини, на чиято територия се предоставя услугата „приемна грижа“ и които отговарят на условията за партньорство по проекта „Приеми ме 2015“.

В община Павликени има 32 одобрени приемни семейства, като в 30 от тях има настанени 50 деца. През новия етап на проекта подкрепа и контрол ще осъществява Областен екип по приемна грижа, който ще бъде назначен след провеждане на конкурсна процедура от Община Велико Търново – партньор по проекта на областно ниво.