Начало Новини Инфраструктура Започва рекултивацията на старото общинско депо за битови отпадъци в Павликени

Започва рекултивацията на старото общинско депо за битови отпадъци в Павликени

363

Първа копка на рекултивацията на съществуващото общинско депо за битови отпадъци на територията на община Павликени направиха „кмето“ на общината и представителят на фирмата изпълнител на строителните работи инж. Илиян Стоянов.

Проектът се финансира по оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”. Общият размер на проекта е 3,481,029.95 лв., от които размерът на безвъзмездната финансова помощ е 3,347,698.50 лв. Община Павликени има ангажимент със собствено финансиране да извърши техническата рекултивация на стойност 84,328.96 лв. и биологичната рекултивация на стойност 49,002.49 лв.

„Днешната първа копка от рекултивацията на старото общинско депо за битови отпадъци на територията на община Павликени е съвсем естествено продължение на цялостната ни визия за грижа към околната среда и за едно по-зелено Павликени“, каза в официалното си слово „кмето“. Градоначалникът допълни, че това е поредният от проектите с екологична насоченост, чрез които Община Павликени дава своят принос към опазването на околната среда и подобряването на стандарта на живот на нашите жители. 

„Чрез поредица от проекти за енергийна ефективност успяхме значително да намалим количеството на отделяния въглероден диоксид като следствие от предишното неефективно използване на енергията. Чрез проекта ни за изграждане на ГПСОВ осигурихме река Росица да бъде по-чиста в долното си течение. С подмяна на водопроводите ограничаваме загубите от питейна вода и гарантираме здравето на съгражданите си“, посочи още „кмето“.