Начало Новини Изкуство Кабинет по иконография е открит в СУ „Бачо Киро“ – Павликени

Кабинет по иконография е открит в СУ „Бачо Киро“ – Павликени

249

Кабинет по иконография е открит в СУ „Бачо Киро“ – Павликени. Кабинетът е създаден по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в община Павликени“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, по който училището работи от две години като партньор на Община Павликени.

Занятията по иконография ще се водят от учителя по изобразително изкуство Илко Костадинов, а и нтересът от страна на учениците е голям. Кабинетът е бил открит от „кмето“.

По проекта е набавено оборудване за още два компютърни кабинета и за един фонетичен кабинет за изучаване на чужди езици.

В десет клуба за личностно развитие се обучават 108 ученици от етнически малцинства. Те са се включили и в три учебно-тренировъчни фирми- част от стратегията на училището за кариерно консултиране на учениците.

Организирани са 20 клуба за занимания по интереси в най-различни области, които са работили и през миналото лято, въпреки сложната година, е посочила Петя Неделчева, директор на училището. По проекта е оборудван фитнес център. От миналата учебна година е разкрита нова специалност „Компютърна графика“.