Начало Новини Инфраструктура Кандидатите за проектиране на обходния път на град Павликени са 9

Кандидатите за проектиране на обходния път на град Павликени са 9

694
знак

Общо 9 са кандидатите в тръжната процедура за избор на изпълнител за проектиране на доизграждането на път ІІІ-303 обходен път на град Павликени. Целта е да се актуализира технически проект от 80-те години на миналия век за обходен път с дължина между 4.5 км и 5 км. Прогнозната стойност на поръчката е 150,000 лв., а срокът за изпълнението ѝ е 90 календарни дни.

Отворени са офертите на:

  • „Виа-План“ ЕООД;
  • „Илия Бурда“ ЕООД;
  • „Трафик Холдинг“ ЕООД“;
  • „Инжконсултпроект“ ООД;
  • „Инфра про консулт“ ООД;
  • „Джи М Инженеринг“ ЕООД;
  • „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ ООД;
  • „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД;
  • ДЗЗД „Трансконсулт Група-22“, с участници: „Трансконсулт-22“ ЕООД и „Трансконсулт – Група“ ЕАД.

Началото на съществуващия проект е при 29-ти км на път III-303 (Гара Бяла – о.п. Плевен) – Българене – Левски – Бутово – о.п. Павликени – Мусина – Пушево – Керека – (Дряново – Гостилица). Трасето обхожда Павликени от западната страна, пресича ж. п. линията София – Варна, чрез надлез, след което пресича и третокласния път ІІІ-3031 о. п. Павликени – Стамболово – Хотница – Самоводене. След това проектното трасе се развива на югоизток, обхождайки Павликени от югозападната му страна, до пресичането с път III-405 Добромирка – Вишовград – Павликени – Караисен – Свищов.

В началото на 90-те години започва строителството на 2.2 км от трасето, разположено между двата третокласни пътя ІІІ-3031 и III-405. Работата обаче е преустановена на етап изграждане на земно легло и положена трошенокаменна настилка. Изпълнени са и част от фундаментите на ж.п. надлез при пресичането на трасето на околовръстния път с ж. п. линията София – Варна.

С изработването на проект, въз основа на който след това ще се пристъпи и към доизграждане на околовръстния път, трафикът ще се изведе извън центъра на Павликени. По уличната мрежа на града няма да преминават както транзитно пътуващите автомобили, така и потока от товарни камиони, превозващи материали от кариерите за добив на базолтоиди и на фракция. Обходното трасе ще има и благоприятен екологичен ефект, поради това че ще се намали замърсяването на въздуха, ще се редуцират нивата на вибрации и шум от моторните превозни средства, преминаващи през централните градски части.