Начало Новини Образование Кръгла маса и заключителна пресконференция по програма BG06 „Деца и младежи в...

Кръгла маса и заключителна пресконференция по програма BG06 „Деца и младежи в риск“ се проведе в Павликени

1568

Кръгла маса и заключителна пресконференция по програма BG06 „Деца и младежи в риск“ се проведоха на 09.08. – 10.08.2016 г. от 10:00 ч. в конферентната зала на парк-хотел „Бора” гр. Павликени.

Събитието е в изпълнение на дейностите по публичност във връзка с програма BG06 „Деца и младежи в риск“, Втори компонент „Грижа за деца в риск“, Договор № Д03-364 от 25.07.2014 г., проект BG06-211 „Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от община Павликени“, финансиран чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 г.-2014 г.

По време на пресконференцията бяха представени изпълнените дейности по проект BG06-211 „Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от община Павликени“.

Постигната е основната цел на проект BG06-211 „Създаване на приобщаваща среда за децата в риск от община Павликени“ – подобряване благосъстоянието на 264 деца в риск от социално изключване, чрез съхранение и развитие на културната идентичност на децата от ромски произход в интеграционна мултикултурна среда, по-добра подготовка за училище, включваща подобряване на техните социални и езикови умения.

Въведен е комплексен подход за създаване на интеграционна среда за децата от рисковата група чрез въвеждане на иновативни педагогически практики – учене на български език чрез участие в театрализирането на народни приказки, развитие на социалните умения и адаптиране към образователния процес чрез участие в творчески работилници – за рисуване, за пеене и танцуване и за отглеждане на цветя и билки и третата мярка беше насочена към родителите на децата от рисковата група – повишаване на родителския им капацитет за отговорно родителство и осъзнаване на ценността на образованието за житейската реализация на децата им.