Начало Новини Околна среда Модерен завод за преработка на битови отпадъци ще ползва Община Павликени

Модерен завод за преработка на битови отпадъци ще ползва Община Павликени

3269

От 19.07.2016 г. официално и окончателно бе закрито градското сметище на Павликени. Съществуването и ползването на нерегламентирани сметища вече не е разрешено и ще се санкционира. Битовите отпадъци на цялата Община ще се транспортират до регионалното депо в с. Санадиново, община Никопол, което отстои на 60 км. от бившето вече градско сметище. Депото представлява модерен завод за преработка на битови отпадъци изграден по европейски изисквания и ориентиран към опазване на екологията и човешкото здраве.

Обработката на смесени отпадъци е доста по скъпа от тази на разделно събраните, а това ще натежи на бюджета на общината. В този случай, за да не се повиши таксата за битови отпадъци, която се събира от населението е необходимо гражданите да проявят висок морал и гражданска отговорност и да спазват строго изискванията за разделно събиране на отпадъци.

За да бъде в помощ на гражданите пък в тази посока, общината ще се ангажира с осигуряването на достатъчен брой контейнери за разделно събиране на отпадъци по всички населени места, както и с организирането на площадки за събиране на строителни отпадъци и изграждането на специални места за изхвърляне на умрели животни. Ще бъде проведена и широка разяснителна кампания във връзка с тези мероприятия, включително и провеждане на срещи с хората по селата.