Начало Новини Образование Над 50 представители на общини участваха във форум за деинституционализацията на деца

Над 50 представители на общини участваха във форум за деинституционализацията на деца

1200

Над 50 представители на общини от цяла Северна България научиха повече за процедурата „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“. Информационния ден се проведе във Велико Търново, където им бе разяснено как да кандидатстват по процедурата. Участниците в семинара бяха обучени как да попълват формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020. На срещата присъства Илиян Саралиев, началник на отдел „Програми за социално включване“ в Министерство на труда и социалната политика.

Процесът за деинституционализация на грижите за деца се финансира по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Предвиденият ресурс в подкрепа на изпълнението на политиката по настоящата процедура е над 58 млн. лв. Средствата са разделени на два компонента. Определени са два срока за кандидатстване на общините. Първият е до 2 август, а вторият изтича на 3 ноември. По мярката могат да кандидатстват общо 54 общини, сред които областни центрове като София, Бургас, Смолян, Кърджали, Благоевград и други, както и малки общински центрове като Павликени, Нови Пазар, Стражица, Елена и други.

Подобни информационни дни са проведени и в София на 5 юни, и в Бургас на 8 юни.

Днес заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова откри работна среща с представителите на 39-те общини за подкрепа в рамките на приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 на тема „Финансови инструменти“. Форумът започна в 10:30 часа, в хотел „Премиер“, гр. Велико Търново.

В програмата на работната среща са включени представяне на рамката на финансовите инструменти, включени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Инвестиционната стратегия на Фонд мениджъра на финансови инструменти в България, презентация за Регионален фонд за градско развитие (РФГР) във връзка с процеса по подготовка, кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани чрез финансови инструменти в рамките на инициативата JESSICА и др.