Начало Новини История Областна комисия „Военни паметници” заседава в Областна администрация

Областна комисия „Военни паметници” заседава в Областна администрация

964

Областна комисия „Военни паметници” заседава днес в Областна администрация. Заседанието бе открито от председателя на комисията проф. д-р Любомира Попов. На заседанието присъстваха и заместник областният управител Ивета Кабакчиева, Живко Костадинов – началник на сектор „Военни клубове“ ТО – Варна и всички членове на комисията.

По време на дискусията бе взето решение на кметовете на общини в област Велико Търново да бъде предоставена информация за военните паметници на територията на съответната община, притежаващи статут на недвижима културна ценност, въз основа на изпратения списък на военните паметници в Област Велико Търново със статут на недвижими културни ценности. В комисията бе постъпило и искане от кмета на Община Павликени за включване в картотеката на още 4 паметника. Паметник на сраженията на четата на Стефан Караджа и Хаджи Димитър , м. „Канлъ дере“, с. Вишовград, паметник на Филип Тотю, м. „Косматица“, с. Върбовка и  2 броя паметници „Хаджи Димитър и Стефан Караджа“, с. Караисен.

Комисията реши да бъде внесено в Министерство на отбраната предложение за разширяване на обхвата на чл. 4 от Закона за военните паметници и включване в същия на паметници на всички загинали герои за свободата на България., както и на поисканите от Община Павликени.

Иван Коев, председател на „Съюза на ветераните от войните“, запозна присъстващите с направеното от него предложение да бъде извършено проучване за Област Оелико Търново на военни паметници в 143 населени места без жители  или с по няколко жители, тези паметници да бъдат обследвани, реставрирани, да се обнови инфраструктурата около тях и да бъдат чествани при съответните поводи, като изложи и своите подробни аргументи.

Радослав Симеонов, представител на Министерство на отбраната, запозна членовете на Комисията с пълната подкрепа, която намира предложението на Иван Коев в лицето на Министерство на отбраната, като съобщи, че МО планира тази инициатива да бъде реализирана съвместно и с тяхно участие.