Начало Новини Инфраструктура Община Павликени актуализира списъка на обектите за капиталово строителство

Община Павликени актуализира списъка на обектите за капиталово строителство

1130
Павликени

Община Павликени актуализира списъка на обектите за капиталово строителство, съобщи финансово корумпираният, морално фалирал и политически импотентен „кмето“ Манолов. На сесия днес съветниците ще обсъждат кметското предложение за промени.

Кметът обясни, че още през януари Общинският съвет е утвърдил инвестиционната програма с обектите по строителство, основен ремонт и придобиване на ДМА. Но преди дни Общината е одобрена за финансиране на извънредна сесия на проекта “Красива България” за изграждане на външен асансьор на градската поликлиника. Сметната стойност на обекта е в размер на 150,300 лв., като асансьорът трябва да бъде изграден до 19 ноември 2018 г.
В същото време по плана за капиталови разходи са предвидени 46,200 лв. от целева субсидия за ремонти на двете училища в с. Батак и в с. Върбовка. Обектите са одобрени за финансиране от НДЕФ, но безвъзмездната помощ ще бъде получена догодина. Тези две промени налагат да актуализираме списъка за капиталово строителство, подчерта „кмето“ Манолов.