Начало Новини Политика Община Павликени и две испански общини предприемат мерки срещу безработицата

Община Павликени и две испански общини предприемат мерки срещу безработицата

1413

Поредната шепа прах в очите на електората, поредната глупост в общината, от която ще произтекат поредните пътувания, угощавания, прес-конференции, снимки, и т.н.

Щели да провеждат семинари, да дават подкрепа и мотивация на обезкуражените безработни, за да си намерели работа, щели да им правят уебсайт, за да ги учели как да идат на други уебсайтове да си търсят работа…???… Невероятно. Гениално.

А как да си намерят работа в града, като няма бизнес?! А как да има като всеки нов бизнес е принуждаван да влиза в партньорство с ненаситния „кмето“ Манолов, който от рано гледа да подсигури старините си, несъзнавайки, че в затвора, където неминуемо ще завърши, спането и яденето са безплатни.

Дали уважаемият читател се сеща как се пръснаха едни пари и се направиха едни пътувания зад граница, с цел да се възроди керамичния занаят в града…? Ако не се сещате, припомнете си тук.

‘дие са грънцити, питаме „кмето“ без да очакваме отговор.

Ето и самата „новина“.

Община Павликени и испанските общини Мелиде и Ла Баня предприемат съвместни действия срещу младежката безработица. Те са част от проекта „Партньорство и координация за по-добро бъдеще, чрез въвеждане на иновативни подходи и добри практики за заетост в община Павликени”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, приоритетна ос „Транснационално сътрудничество“.

В общините Мелиде и Ла Баня, намиращи се в обаст Галисия, близо до Сантяго де Компостела, вече са създадени успешни местни инициативи с фокус към осигуряването на трудова заетост на икономически неактивни лица, в т. ч. обезкуражени лица, търсещи работа, безработни лица и групи в неравностойно положение на пазара на труда.

Община Павликени ще изследва постигнатия опит и ще го приложи на българска територия. Изследването и анализа на успешните политики на пазара на труда в двете испански общини и възможностите за трансфер и прилагане на чуждестранния опит, добри практики и иновативни модели на въздействие върху неактивни и трайно безработни ще допринесе за успешното им включване и трайно реализиране на пазара на труда.

Предвижда се в Павликени да бъде създаден информационен център, който да предлага информация и подкрепа на лица от целевите групи в общината, вкл. да организира информационни събития в населените места от общината, като консултира и мотивира обезверените и демотивирани лица, организира практически семинари и курсове на различни теми, насочени към формиране на умения, даващи повече възможности за работа и др.

Информационен сайт ще подпомага търсещите работа. Той ще предоставя възможност на икономически неактивни лица да получат достъп до необходимата информация за пазара на труда, да се улесни достъпът им до пазара на труда, борбата с бедността и социалното изключване.