Начало Новини Бизнес Община Павликени отчете финансовата 2014 г.

Община Павликени отчете финансовата 2014 г.

1117
Бюджет 2014
Бюджет 2014

С преходен остатък в размер на 1.66 млн. лв. е завършила финансовата 2014 г. Община Павликени. Това става ясно от отчета за изпълнението на бюджета, който Общинският съвет прие на сесията през м. март. Общината е завършила 2014 г. с бюджет в размер на 15,214,196 лв., при първоначален план за 13.1 млн. лв. През 2014 г. Общината е продължила да кандидатства за финансиране от оперативните програми на ЕС. Към края на 2014 г. са били сключени 7 договора на обща стойност 2.41 млн. лв. Одобрени са други два проекта, по които предстои подписване на договори – за енергийната ефективност на болницата и за рехабилитация на водопроводната мрежа на Павликени.

През 2014 г. е бил даден старт на големите инвестиции в Павликени. Общият размер на усвоените средства по оперативни програми през миналата година е 8.77 млн. лв. По новосъздадената общинска програма „Местни инициативи“ са усвоени 20,236 лв., с които кметствата направиха необходими за тях ремонти в населените места. По „Граждански инициативи“ Общината е дала 12,500 лв. за ремонт и изграждане на тротоарни площи по 10 проекта. Ремонтирани са общо 450 кв. м. тротоари.

На сесията през март съветниците приеха и бюджетната прогноза на Общината за периода 2016-2018 г.