Начало Новини Образование Община Павликени сподели опит за интеграцията на учениците с експерти от Гърция...

Община Павликени сподели опит за интеграцията на учениците с експерти от Гърция и Румъния

1314

Община Павликени представи добрите си практики за интеграция на учениците от етническите малцинства по време на тристранна международна среща с представители на Гърция и Румъния. Гостите дойдоха в Павликени във връзка с проект „Работим заедно за приобщаващо образование”, изпълняван от СУ „Бачо Киро” – Павликени.

Проектът е финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства /договор N° 2016-1- EL01-KA201-023446/. Благодарение на дейностите по проекта експертите от трите държави обмениха добри практики в сферата на интеграцията и социализацията на граждани от етническите малцинства.

Целта на проекта е да се обмени опит между училища, училищни инспекторати, НПО и консултанти в социалните услуги, като всички те имат опит в изпълнението на дейности и проекти, насочени към приобщаването на ромите, а повечето имат и значителен опит в приобщаване на ромските ученици в училището. Проектът ще улесни обмена на опит и добри практики между участващите организации по отношение на националните приоритети в приобщаването на ромите в областта на образованието, както и на инструменти и методи, които те прилагат или такива, които са реализирали и са постигнати положителни резултати.

„Една от силните черти на Вашия проект е, че обединява много от заинтересуваните страни по този въпрос. Несъмнено всеки от тях има значителен опит в приобщаване на ромските ученици в училището“, каза в приветствието си към гостите инж. Емануил Манолов, кмет на Община Павликени. Той изрази надежда, че практиките, които са споделени по време на форума, ще получат разпространение като добри практики и в други населени места с различни социално-икономически характеристики и в трите държави.

На срещата присъстваха още общински съветници, началници на отдели и служители от Общинската администрация, граждани и гости.