Начало Новини Култура Прилагат френски опит в опазването на културното наследство в Павликени

Прилагат френски опит в опазването на културното наследство в Павликени

1551
Делегацията на фондация АПАРЕ.
Делегацията на фондация АПАРЕ.

Френският опит във възстановяването и запазването на историческото наследство ще бъде приложен на Античния керамичен център край Павликени. В средата на м.декември делегация от Общината посети областта Прованс в Южна Франция, където се запозна с дейността на местната фондация АПАРЕ в областта на доброволческия младежки труд в опазването и популяризирането на културно-историческото наследство.

Община Павликени е партньор по проекта „Младите хора оживяват древното керамично производство в община Павликени“, подкрепен финансово от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Останалите партньори са Националното сдружение за малък и среден бизнес (НСМСБ) и фондация АПАРЕ.

АПАРЕ е френска неправителствена организация с предмет на дейност валоризиране на наследството на местно ниво в Южна Франция и Средиземноморието. АПАРЕ организира Работни лагери за доброволци, с които цели да обучи млади хора за възстановяване и ползване на наследството и подпомага местните власти в изработването на политики, които карат „наследството да работи“ за местните общности. АПАРЕ предоставя обучения и за обучители, професионалисти по консервация, доброволци в различни области на строителните техники и по конкретно в сухото римско строителство.

Делегацията бе водена лично от кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов и включваше представители на Историческия музей, местната администрация, бизнеса и експерти в областта на управлението на културно-историческото наследство.

В основата на проекта стои Античният керамичен център край Павликени, чиито древни традиции в керамичното производство позволяват възстановяване на античните грънчарски техники.

По време на визитата били посетени градовете Авиньон, Арл, Мирамас, както и с. Сауман. Освен с практическата дейност на APARE, делегацията имала възможност да се запознае с добри практики в Училището по приложни изкуства в Авиньон и Регионалния музей в Арл. Павликенци разгледали на терен доброволческия лагер за възстановяване на културно наследство в с.Сауман, както и Обучителния център за възстановяване на културното наследство в Авиньон. Особен интерес за групата бил и музеят в Арл, където управата разказала как работи с обществеността и особено с младите хора, за да укрепи връзката между културното наследство и местните жители. Домакините показали и старата фабрика за барут в град Мирамас, в която са предприети възстановителни работи, за да се превърне тя в обект на културното наследство с индустриална насоченост. В Училището по приложни изкуства в Авиньон гостите научили, че ръчният труд е ценен високо в областта на консервацията и реставрацията на културно-исторически паметници. Показана била и техниката „сграфито“ в пластичната украса на сгради.

Посещението във Франция е първият етап от проекта, като осъществяването на останалите предстои в началото на 2015 г. на територията на община Павликени съвместно с партньори от APARE. Основното послание до момента, излъчено от френските партньори, е стъпване на естествените природни и културни дадености и запазване на автентичния им традиционен облик и същевременно прилагане на съвременни методи за представянето им пред обществото.