Начало Новини Инфраструктура Официално откриха обновената ПГАТ “Цанко Церковски” в Павликени

Официално откриха обновената ПГАТ “Цанко Церковски” в Павликени

1653

На 29.10.2018 г. в ПГАТ “Цанко Церковски”, гр. Павликени, се проведе церемония “Официално откриване” на обновената ПГАТ “Цанко Церковски” по проект „Създаване на условия за модерни образователни услуги и осъществяване на качествено професионално образование в ПГАТ „Цанко Церковски“ гр. Павликени чрез подобряване на образователната инфраструктура“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Приоритетна ос „Регионална образователна инфраструктура“, Процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“. Административен договор за БФП №BG16RFOP001-3.002-0024-С01/14.12.2016 г.

В рамките на проекта са обновени учебната сграда и учебната работилницата. Въведени са мерките за енергийна ефективност, предписани в обследванията на сградите, и са изпълнени предписанията от докладите за установяване на техническите им характеристики.

Доставено е ново оборудване – компютри и монитори, и обзавеждане – маси, столове, бюра, секции и шкафове.

В церемонията взеха участие г-жа Ивета Кабакчиева – Заместник областен управител на област Велико Търново, г-жа Розалия Личева – Началник РУО гр. Велико Търново, представители на фирмите изпълнители, общински съветници, преподаватели, ученици, журналисти и граждани на Община Павликени.

Архиерейският наместник, Негово Високо Всепреподобие архимандрит Георгий отслужи тържествен водосвет за откриването на обекта и призова младите хора да се учат, да се развиват като личности, и да пазят обновената гимназия.

Финансошо корумпираният, морално фалирал и политиюески импотентен „кмето“ на Община Павликени, Манолов, акцентира върху обществената значимост на проекта, чрез който устойчиво се подобрява образователната инфраструктура в Общината и се увеличават перспективите пред учащите се за реализация и развитие в региона.

Участниците в събитието бяха поздравени от децата от Детска градина №4 “Слънце”, гр. Павликени, с кратка програма.

Г-жа Ивета Кабакчиева, Заместник областен управител на област Велико Търново, инж. Емануил Манолов, Кмет на Община Павликени, г-жа Миглена Желязкова, Директор на ПГАТ “Ц. Церковски” и Владислав Георгиев, Изпълнителен директор на „БКС-Горна Оряховица“ АД – изпълнител на договора за инженеринг по проекта, тържествено откриха обновената професионална гимназия с прерязване на лентата.

Стойността на проекта, с бенефициент Община Павликени, е 1,211,786,70 лв., от които 1,030,018.70 лв. европейско и 181,768 лв. национално съфинансиране. Продължителността на проекта е 26 месеца.