Начало За Забава Събития Питаме на “кмето” де му е сърцето…

Питаме на “кмето” де му е сърцето…

2017
Павликени

Публикация в брой 14 на вестник “Павликенски глас” се казва, че Павликени предлага големи възможности за децата през лятната ваканция. Ето какви са те:

  1. Детската библиотека при Народно читалище “Братство” предлагала забавно и увлекателно лято;
  2. отдаден на работата си с деца бил и Центъра за подкрепа на личностното развитие;
  3. местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и тя предлагала разнообразни дейности за оползотворяване на свободното време на малчуганите.

Абе, другарю Манолов, ами този скъпоструващ луксозен закрит басейн за кого е направен? Нали твърдиш, че е за ХОРАТА? Не се ли сети, поне един месец в годината да отвориш басейна за безплатен достъп на всички деца до 18 годишна възраст? Не се ли сещаш, че таксата от 5.00 лв. на час е прекалено висока за мнозинството от децата и техните родители и няма да е лошо да им доставиш това удоволствие. Ама как да го направиш, като нямаш сърце за подобна благотворителност. Иначе се скъсваш да се снимаш до хора в неравностойно положение, болни и трудоустроени. Особенно когато трябва да си изпишеш вежди, защото ти очи нямаш.