Начало Новини Администрация Покана за провеждане на общо събрание на СНЦ ”МИГ Павликени – полски...

Покана за провеждане на общо събрание на СНЦ ”МИГ Павликени – полски тръмбеш” на 11.09.2018 г.

1139
Павликени

На основание чл.35, ал.1, ал.2, ал.З и ал.4 от Устава на СНЦ ”МИГ Павликени – Полски Тръмбеш”, както и във връзка с Протокол №6 / 30.08.2018 г. от заседание на УС на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш”.

Уважаеми дами и господа, членове на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, с настоящото писмо Ви каним да вземете участие в Общо събрание на МИГ “Павликени – Полски Тръмбеш”, което ще се проведе както следва:

  1. Дата: 11.09.2018 г. (вторник);
  2. Начален час: 16.00 ч.;
  3. Място: заседателна зала на СНЦ МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш”. адрес: ул. „Васил Левски“ №1, вх. Г, Павликени 5200;

Дневен ред:

  1. Регистрация и проверка на кворум;
  2. Приемане на годишния бюджет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ за 2019 г.;
  3. Промяна в Устав на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“;
  4. Промяна в „Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ “Павликени и Полски Тръмбеш“ за периода 2017-2020“.

Присъствието ВИ като редовен член на Общото събрание на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” и като жител на територията на МИГ е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И НАЛОЖИТЕЛНО!

Забележка: всички материали по обявения Дневен ред можете да получите при заявка в административния офис на МИГ: ул. „Васил Левски“ №1, вх. Г, Павликени, 5200.