Начало Новини Политика Покана за Публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2018” на Община Павликени

Покана за Публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2018” на Община Павликени

1261
Павликени

П О К А Н А

Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, на основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кани общинските съветници, второстепенните разпоредители с бюджет, гражданите на Общината, представителите на бизнеса, медиите и всички заинтересовани страни на

Публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2018”
на Община Павликени

Уважаеми съграждани,

Публичното обсъждане ще се проведе на 28 декември 2017 г. /четвъртък/ от 16:30 часа в заседателната зала на Общински съвет Павликени – Информационен център, бул. „Руски” №4.

С материалите за обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес pavlikeni.bg.

Вашите мнения, препоръки и предложения можете да направите и писмено в деловодството на общината или на електронен пощенски адрес obshtina@pavlikeni.bg.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Павликени.

инж. Емануил Манолов
Кмет на Община Павликени

 

Приложени документи:

1. Капиталова програма за 2018 – проект
2. Презентация на Бюджет 2018 – проект