Начало Новини Здраве Покана

Покана

1271
Павликени

П О К А Н А

 

На 03 август 2018 г. от 11:00 часа в „Заседателна зала“ на административната сграда на Община Павликени, намираща се на адрес бул. „Руски” №4, гр. Павликени 5200, ще се състои пресконференция за стартиране изпълнението на Проект: BG05M90P001-2-005-0080-C01 „Реализация на комплексни действия в посока на улесняване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез  предоставяне на иновативни интегрирани социално – здравни услуги в община Павликени”

В тази връзка Общинска администрация – Павликени  кани всички заинтересовани страни – медии, граждани, институции да присъстват на стартиращата пресконференция.

На пресконференцията ще бъдат представени:

  1. целите на проекта;
  2. дейностите по проекта;
  3. очакваните резултати от изпълнението на проекта.

Мероприятието е част от дейностите за информиране и публичност и цели запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и очакваните резултати от реализацията на проекта.

 

 

СЦЕНАРИЙ

За провеждане на пресконференция за стартиране изпълнението на проект BG05M90P001-2-005-0080-C01 „Реализация на комплексни действия в посока на улестяване достъпа до заетост на уязвими групи, включително и чрез  предоставяне на иновативни интегрирани социално – здравни услуги в община Павликени”.

Място: административната сграда на Община Павликени
Време: 11:00 ч., 03.08.2018 г.

10:30 – 11:00 ч.                  Регистрация на участниците с  кафе пауза

11:00 – 11:10 ч.                  Откриване и встъпителни думи от модератор

11:10 – 11:15 ч.                  Презентация г-жа Милена Катинова – р-л проект

11:45 – 12:00 ч.                  Въпроси и отговори

12:00 – 12:15 ч.                  Обобщение от модератора