Начало Новини Образование ЦДГ „Цветни мечти” – по стъпките на успеха

ЦДГ „Цветни мечти” – по стъпките на успеха

2336

Село Върбовка е разположено в област Велико Търново, община Павликени и е най- голямото село в общината. В селото има читалище, пенсионерски клуб, основно училище и детска градина. Детската градина е първото звено от образователната система. Тя е организация с различни видове дейности, но с еднакво предназначение относно работата с децата – да се осигурят необходимите условия за физическото, духовното и социалното им развитие. Да се гарантират правата на децата,тяхната свобода и сигурност, да се осигурява емоционалното благополучие и пълноценно изживяване на детството от децата.

От една година ЦДГ „Цветни мечти” – село Върбовка е с нов директор. В детската градина се обучават и възпитават 51 деца до 6 годишна възраст, като всички от тях са  от ромски произход. Разделени са в две групи – една смесена и една трета подготвителна група. След завършване на трета група децата продължават своето образование в ОУ „Филип Тотю” – село Върбовка поради недостиг на помещения в детската градина. Само три деца са родени през 2013 година. За децата се грижат 4 педагози, като един от тях е с допълнителна квалификация „Деца със специални потребности”, практикуващ и логопедия на граждански договор към Дневен център за деца със специални образователни потребности. Съществува „Арт-клуб” към Детски комплекс с изнесена форма в детската градина, като педагогът е на граждански договор към комплекса. Основните цели на детската градина са: създаване на благоприятни условия за успешно интегриране и социализиране на децата в мултикултурна среда; осигуряване на равен достъп до образование на всички деца настанени в детската градина; създаване на условия за формиране на положително отношение у децата към детската градина и мотивация за учене; интегриране на детето в предучилищното детство към традиционните български и общочовешки ценности, като се отчита неговата принадлежност към етническа, религиозна или специфична социокултурна общност.

Други цели на детската градина са:

  1. Създаване на условия на привличане и задържане на децата в ДГ. Обхват на децата, подлежащи на ЗПП.
  1. Интеграция и социализация на деца от малцинствен етнически произход и деца със СОП. Има дете, което посещава Дневен център в град Павликени, като транспортът е за сметка на центъра. Детето посещава специализирана помощ от логопед и психолог.
  1. Усъвършенстване работата с ромските деца в интегрираща образователна среда, недопускаща разделяне по език, етно-културен или други признак.
  1. Привличане на семейството в работата на детската градина.

В процес на обмисляне от страна на директора е разкриване и на яслена група. През тази една година благодарение на кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов и неговия екип, бе спечелен проект BG06 „Деца и младежи в риск”, включени са всички детски градини където преобладават ромските деца. Подобрена бе материалната база /подменена на старата дограма, подмяна на осветлението, закупуване на нови легла за децата и шкафчета, боядисване на стени/. Закупени бяха нови пижами и обувки на децата.

По проект „Готови за училище”, продължават да бъдат подпомагани най-бедните семействар чиито деца посещават детска градина със закупуване на книжки по – образователни направления и ежемесечно заплащане на месечните им такси. С помощта на кмета на община Павликени инж. Емануил Манолов от тази година е разкрита бройка за параджия, който е от селото отговаря и подържа парната инсталация в детската градина. Цялата детска градина се отоплява на парно и по този начин се намали разхода за отопление. С дарение на „Амалипе” във всяка група са монтирани компютри и два DVD плеъра. През изминалата година благодарение на Училищното настоятелство с председател Антон Антонов, кмет на селото, бяха закупени нови столчета за децата, нова секция, плазмен телевизор за първа и втора група, лакомства за празниците. Всяка седмица кметът на селото отделя от своето време, като посещава детската градина, разговаря с директора и децата. В селото има две кооперации, които през годината оказваха огромна финансова помощ на детската градина. Закупени бяха много играчки, монтираха се нови щори и са поставени нови пердета. Получихме като дарение от местен спомосъществувател нови масички за провеждане на заниманията. От месец март в детската градина ще бъде назначен музикален педагог, който ще е на граждански договор към училищното настоятелство. През месец март, пак с помощта на училищното настоятелство, ще бъде изградена нова детска площадка, съобразена с възрастта на децата.

Тайната на успеха на ЦДГ „Цветни мечти” село Върбовка е усмивката, която зарежда моите партньори, добрият тон, доверието помежду ни, общата ни кауза – децата в детската градина да бъдат щастливи, обичани и насърчавани, да бъдат сплотени и да си помагат взаимно. Смятам, че ние възрастните им даваме много добър пример. Изказвам своята най-искрена благодарност към кмета на община Павликени и неговия екип, който винаги е неотлъчно до нас. Сърдечни благодарности на кмета на село Върбовка, който въпреки трудностите, пред които е поставен в своята ежедневна работа, подкрепя изцяло живота на децата в училището и детската градина.

Мерките, които осъществява детската градина за задържането на децата са постоянни срещи с родителите търсене на партньори за осигуряване на дрехи и играчки. Детската градина предлага топлина и отлични условия за отглеждането и възпитанието на децата. През изминалата година празничният календар на детската градина бе наситен с много приятни емоции, празници и мероприятия: ”Бели и червени, румени засмени”, празник в детската градина и пенсионерския клуб към селото. Училищното настоятелство закупи мартенички от Дневен център, изработени от децата с увреждания и техните педагози, „Майчице добричка” – пред майките и бабите на децата, Шарен Великден – празникът бе направен на площада в селото, яйцата бяха осигурени от „Амалипе”, а приготвени в детската градина, тържествено закриване на учебната година, състезателни игри в двора на детската градина, сладоледено парти, Шакер байрам с много гости и родители, ”Откриване на учебната година”, по покана на кмета на селото детската градина участва във всички празници в самото село, „Празник на бащата” – направа на плодови салати, сандвичи, Ден на семейство, Край огнището – тържество за Дядо Коледа и много други.

Дияна Филипова
/директор/