Начало Новини Администрация Покана

Покана

1048
Павликени

Кметът на Община Павликени инж. Емануил Манолов, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, кани общинските съветници, второстепенните разпоредители с бюджет, гражданите на Общината, представителите на бизнеса, медиите и всички заинтересовани страни на

Публично обсъждане на проекта за „Бюджет 2019”

на Община Павликени

Уважаеми съграждани,

Публичното обсъждане ще се проведе на 19 декември 2018 г. /сряда/ от 16:30 часа в заседателната зала на Община Павликени, бул. „Руски” №4, Информационен център, етаж ІІІ.

С материалите за обсъждането можете да се запознаете в Информационния център на общината или на електронен адрес www.pavlikeni.bg.

Вашите мнения, препоръки и предложения можете да направите и писмено в деловодството на общината или на електронен адрес obshtina@pavlikeni.bg Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Павликени.

инж. Емануил Манолов
Кмет на Община Павликени

Приложени документи:

1. Инвестиционна програма за 2019 г. – проект

2. Презентация на Бюджет 2019 – проект