Начало Новини Администрация Покана

Покана

1291
Павликени

Имаме удоволствието да ви поканим на заключителна пресконференция по проект „Партньорство и координация за по-добро бъдеще, чрез въвеждане на иновативни подходи и добри практики за заетост в община Павликени”, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, осъществена с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основна цел на проекта е насърчаване на транснационалното сътрудничество между Община Павликени и Общините Мелиде и Ла Баня, Испания по отношение на обмяната на добри практики за насърчаване на заетостта за търсещите работа и неактивните лица.

Събитието ще се проведе на 27 декември 2018 г. /четвъртък/, от 10:30 часа в Заседателната зала на Община Павликени, бул. „Руски“ №4, І етаж.

С уважение,
от екипа по проекта