Начало Работа Предлага Търси да назначи работници в транспорта и складирането

Търси да назначи работници в транспорта и складирането

1558

Дирекция „Бюро по труда“ гр. Павликени търси да назначи както следва:

Наименование на длъжността: 9333-0010 – Работник, товаро-разтоварна дейност

Вид трудов договор: срочен
Работно време (начин на работа): 1 смяна
Работно време (продължителност): 8 часа / ден
Трудово възнаграждение: 520 лв. / месец
Брой на свободните работни места: 1+
Дата, от която работното място е свободно: 30.09.2016 г.

Номер и дата на заявката: 376 / 30.09.2016 г.
Срок на валидност на заявката:  17.10.2016 г.
Място на работата: насeлено място към община Павликени, обл. Велико Търново.
Насочване за работа: насочването към работно място се извършва само от бюрото по труда, в което търсещото работа лице е регистрирано.

За повече информаци, моля свържете се с Дирекция „Бюро по труда“ гр. Павликени както следва:

 
Дирекция Бюро по труда
пл. „Свобода“ No. 17
гр. Павликени, 5200

Телефон: 0610-52-262
Email: dbt.pavlikeni@mbox.contact.bg
Работно време: от 8:30 до 17:00