Начало Новини Общество Районен съд Павликени за пореден път проведе инициативата „Ден на отворените врати“

Районен съд Павликени за пореден път проведе инициативата „Ден на отворените врати“

3057

На 12 май 2016 година се проведе Ден на отворените врати на Районен съд Павликени. В рамките на инициативата, от 10 до 15 часа граждани от Общините Павликени и Сухиндол имаха възможност да посетят сградата на Съдебната палата и да се запознаят с организацията на работата на съдиите и съдебните служители.

Единадесетокласници от СОУ „Бачо Киро” гр. Павликени и второкласници от ОУ ”Свети Климент Охридски” гр. Павликени се включиха в предварително обявените опознавателни обиколки на Съдебната палата. Гимназистите бяха запознати от Председателя на съда – съдия Радка Цариградска с процедурите за провеждане на граждански и наказателни дела, както и с ролята на съдията, съдебния секретар и прокурора при тяхното осъществяване.

Учениците проявиха силен интерес към работата на съдебните служители, чиито работни помещения посетиха, към професиите на съдията и прокурора, правата и задълженията на страните и гражданите в съдебната зала. Малките ученици от втори клас на Основно Училище ”Свети Климент Охридски” град Павликени пристъпиха за първи път прага на съдебната институция. Любознателните малчугани научиха интересни факти за работа на съда, представени им от съдия Ана Илиева.

Денят на отворените врати продължи с демонстрация на работата с Програмата за случайно разпределение на делата, която бе проведена в кабинета на Председателя на съда в присъствието на представители на прокуратурата и адвокатурата – прокурор Антонов от Районна Прокуратура – Павликени и адвокатите Мая Иванова, Велислава Тихинова и Светлозара Кирилова. Пред тях беше извършено разпределението на постъпилите за деня нови дела.