Начало Новини Инфраструктура Рехабилитираният път Дъскот – Паскалевец беше официално открит

Рехабилитираният път Дъскот – Паскалевец беше официално открит

420

Рехабилитираният път с. Дъскот – с. Паскалевец беше официално открит. Лентата прерязаха „кмето“ на Община Павликени, представителят на фирмата изпълнител инж. Николай Миндалов и кметските наместници на двете населени места – Николай Митев и Мирослав Димитров.

Пътят с дължина 5 км е основно ремонтиран по проект “Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Павликени”, който се изпълнява по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, подмярка 7.2. “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7. “Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”.

Инвестицията в тази пътна отсечка е за 2,788,839 лв. с ДДС, осигурени като безвъзмездна финансова помощ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Строително-монтажните дейности извърши ДЗЗД “Роудстрийт Билд” Хасково. Строителният надзор на обекта осъществи “Институт за управление на програми и проекти” ООД София. Фирма “ВИАМАП” ООД София, осъществи авторския надзор по изпълнението му.

В рамките на проекта се извършва реконструкция и рехабилитация на две пътни отсечки: път IV 40527 /VTR1208 / III 403 Сухиндол – Павликени – Върбовка, който вече беше открит през миналата година, и път IV 34235 / VTR1202 / III 405 Павликени – Дъскот – Паскалевец.

“С днешното откриване на най-новата отсечка реновираните общински пътища стават точно 50%. С грижата на добър стопанин ние поддържаме и останалите 47 км, които поради различни причини не могат да бъдат одобрени за финансиране по ПРСР”, каза „кмето“. Той подчерта, че хубавият път подобрява свързаността със съседната община Велико Търново и дава удобства на гражданите, ученическите автобуси, улеснява и зимното поддържане. “Нашата мисия, която следваме неотклонно ден след ден, е да подобряваме условията за живот в нашата община, за да могат нашите граждани да усещат, че се доближаваме до европейските стандарти”.

Отец Киприян освети новата пътна отсечка.