Начало Новини Изкуство Три дъжрави гостуват в Павликени по проект на СУ „Бачо Киро“

Три дъжрави гостуват в Павликени по проект на СУ „Бачо Киро“

401

Ученици и учители от три държави гостуват в Павликени по проект на СУ „Бачо Киро“ за опознаване на европейското художествено и културно наследство.

Гости на училището са 6 учители и 18 ученици от италианската държавната гимназия “Валтер Гропиус” от град Потенца, испанското средно училище “Фуенте Нуева” от град Морон де ла Фронтера и турската гимназия “Фатих Анадолу” от град Караман.

Групата гостува на община Павликени, за да научи опита на общината в подкрепа на изкуствата и опазването на културно-историческото наследство.

“Благодаря на СУ „Бачо Киро“ за това, че за пореден път представят при нас проект, който напълно отговаря на съвременните нужди и ще бъде голям шанс за техните ученици“, каза „кмето“ на община Павликени пред гостите. Той посочи, че по-големият брой на часовете по изкуство, в които децата се занимават с рисуване, музика, театрални класове, танци, допринася за намаляване нивото на отпадане от училище. „Наблюдаваме, че ученици, които се занимават с изкуство – в редовните часове или в извънкласните форми, показват по-високи постижения в класната стая по другите предмети“, каза той.

Това е втората международна среща по проект P.A.R.T.E.R.R.E – Изкуството като начин на опознаване на европейското художествено и културно наследство”, финансиран по програма Еразъм +.

Целите на проекта са: превенция на преждевременното напускане на училище и засилване на приобщаването; насърчаване на креативно приложение на изкуствата, основаващо се на идеята, че европейското художествено и културно наследство дава възможност на учениците да участват в обучителни форми, които да допринесат за подобряване на отношенията в обществото и начина на живот; както и младите хора да развиват умения в областта на активното и демократично гражданство чрез укрепване на европейската идентичност, зачитане на различията и диалог между културите.