Начало Новини Инфраструктура Община Павликени с търг за доставка на енергия

Община Павликени с търг за доставка на енергия

1049

Община Павликени обяви процедура за избор на изпълнител, който да достави нетна активна електрическа енергия на обекти в общината, както и да осъществи задълженията на координатор на балансираща група.

Предметът на обществената поръчка обхваща пълното администриране на информационния поток с Електроенергиен системен оператор (ЕСО), както и поемане на разходите за небаланси. Прогнозното количество електрическа енергия, която трябва да бъде доставена в срока на договора, е 2 980,168 MWh.

<Прогнозната стойност на поръчката е 400,058 лв.

Срокът на валидност на публичната покана е 17 януари 2017 г.

Допълнителна информация за техническите изисквания и условията за участие в процедурата може да откриете в сайта на общината.