Начало Работа Предлага Търси да назначи инженер изграждане и поддръжка на телекомуникационни услуги

Търси да назначи инженер изграждане и поддръжка на телекомуникационни услуги

1440

VIVACOM е лидер в предоставянето на съвременни телекомуникационни услуги, които отговарят на най-високите професионални стандарти – мобилни и фиксирани гласови услуги, оптичен интернет, цифрова телевизия, до индивидуални телекомуникационни решения, направени по поръчка на клиента.

Фирмата търси да назначи инженер изграждане и поддръжка на телекомуникационни услуги, както следва.

Отговорности

 • извършва дейности по предоставяне и поддръжка на всички видове услуги на клиентите /PSTN, ISDN BRA, ISDN PRA, ADSL, SDSL, MAN, LL, DTH TV, FTTB, IPTV, GPON/; навременно отстранява възникнали технически повреди;
 • координира и участва в дейностите за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район;
 • координира и участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествено и ефективно поддържане на услугите и превантивни дейности;
 • следи състоянието на мрежите за абонатен достъп, локализира повредите и взема мерки за отстраняването им;
 • провежда специализирани измервания на мрежовите елементи, изготвя измерителни и констативни протоколи;
 • изготвя отчети за дейността, състоянието на мрежата и възникнали технически проблеми

Изисквания

 • Висше техническо образование;
 • активен шофьор, категория B с чисто досие;
 • минимум 2 години професионален опит в поне една от изброените области:
  – познания в работата с LAN мрежи;
  – познания в работата с Интернет
  – познания в областта на националната далекосъобщителна система
 • добри компютърни умения – работа с различни операционни системи;
 • работно ниво на ползване на английски език;
 • работа под напрежение;
 • клиентоориентираност

Ние предлагаме

 • професионално развитие в най-голямата и високо технологична телекомуникационна компания в България;
 • обучение за придобиване на специфични познания и умения, свързани с работата и бъдещото развитие в компанията;
 • много добри възможности за възнаграждение спрямо приноса и постигнатите резултати;
 • разнообразни и конкурентни допълнителни придобивки

Начин на кандидатстване

Моля, натиснете тук, за да изпратите автобиография и мотивационно писмо за позицията не по-късно от 20 август 2018 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

“БТК” EАД, с ЕИК 831642181 е администратор на лични данни с рег. №0014414. Част от данните, които предоставяте, са лични данни по смисъла на Закон за защита на личните данни и попадат под специалния му режим на защита. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за целите на осъществяване на подбор, както и за реализиране на законните интереси на администратора на лични данни във връзка с евентуално бъдещо сключване на трудов договор. “БТК” EАД може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които са възложени действия и дейности във връзка с осъществяване на подбор. Информираме Ви, че имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, на възражение срещу обработването им за посочените цели, както и да бъдете уведомени преди първото разкриване на личните Ви данни.
Изисквания към кандидата

Езикови познания:
английски език

Вид заетост:
пълен работен ден

Срок на заетост:
постоянна

Ниво в йерархията:
експертен персонал без ръководни функции