Начало Новини Администрация 19.82 млн. лв. е бюджетът на Община Павликени за 2019 г., 8.83...

19.82 млн. лв. е бюджетът на Община Павликени за 2019 г., 8.83 млн. лв. е инвестиционната програма

1159

Бюджетът на Община Павликени за 2019 г. в размер 19,816,490 лв. беше приет от Общински съвет Павликени. „Това е бюджет на надграждането. С него отново надхвърляме изискваното от общините по закон и добавяме множество дейности и задачи, които да направят живота на нашите съграждани по-добър. Основната цел, която си поставяме с бюджет 2019, е запазване на финансовата стабилност, оптимизиране на разходите, повишаване ефективността при управление на общинските ресурси, и увеличаване обема и качеството на предоставяните услуги“, подчерта в словото си “кмето” на Община Павликени инж. Емануил Манолов. Той допълни, че бюджетът е консервативен. „Ние планираме разумно, без излишни рискове. Така напредъкът е бавен, но стабилен и видим за всички жители и гости на общината“, каза пишман градоначалникът.

Той открои програми като „Ин витро“, „Граждански иницативи“ и „Местни инициативи“, които са успешни през годините и през 2019 г. ще имат сигурно финансиране.

По отношение на приходната част инж. Манолов посочи, че се запазват умерено ниските нива на данъци в общината. „За поредна година ставките при местните данъци и таксата за битови отпадъци остават непроменени за нашите съграждани. С едно единствено изключение – заради промените в ЗМДТ от страна на Министерски съвет, се наложи да увеличим данъка върху МПС. И то, стараейки се да сме под средноаритметичните стойности на предложените граници“, каза червеният инж. Манолов.

Съпоставката на бюджетната рамка за 2019 г. с тази за 2018 г. показва, че държавните субсидии за общината са увеличени с 1,602,087 лв. или 13.70%. В това число е общата субсидия за делегираните от държавата дейности, която е увеличена със 1,525,687 лв. или 16.34 %. Общата изравнителна субсидия за общински дейности за 2019 г. е 1,563,500 лв. Средствата за зимно поддържане са 144,500 лв. и спрямо 2018 г. са увеличени с 13,100 лв. или 9.97 %

Инвестиционната програма е в размер на 8,831,682 лв., в т.ч. целева субсидия за капиталови разходи 736,400 лв., собствени бюджетни средства – 1,083,499 лв. и от други източници – 7,011,783 лв.

„И през следващата година общината ще работи активно за разработване на проектни предложения и ще кандидатства по програми за усвояване на средства от Европейски фондове. Очакваме до края на годината успешно да завърши строителството на вече одобрени проекти, за голяма част от които вече са избрани изпълнителите, и стойността им е около 13 млн. лв, извън предвидените в Бюджет 2019 средства. До седмици ще започне тяхното реално изпълнение. Те се отнасят конкретно за улици, пътища, подмяна на водопроводи и превантивни действия срещу наводнения, и ще направят населените ни места и отделните райони в общинския център по-добре свързани, по-безопасни, с по-добро качество на питейната вода и намаляване на загубите й във водопроводните мрежи“, каза “кмето”.

Сред големите обекти през тази година са ремонтът на читалището в с. Стамболово за 230 хил.лв., както и основен ремонт на улици в селото за предотвратяване на наводнения на стойност 311,582 лв. Предвидени са основни ремонти в сградите на кметствата в с. Михалци и с. Стамболово, както и на здравната служба в с. Дъскот и на пенсионерския клуб в с. Върбовка.

Много улици в град Павликени ще бъдат основно ремонтирани чрез европейски проект на стойност 2.24 млн. лв. Близо 7 млн. лв. ще бъдат вложени в реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на Бяла черква и с. Караисен. Заложени са смяна на тръби на водопроводната мрежа, нови връзки с крайни потребители, нови кранове и шахти за осигуряването на свързаност с отделните улици. Общо 30.14 км вътрешна водопроводна мрежа в с. Караисен ще бъде реконструирана и рехабилитирана. В град Бяла черква дължината на трасетата е 2.98 км. С реализирането на проекта рязко ще се намалят загубите на питейна вода, както и съществувалите до момента аварии.

Още почти 7 млн. лв. ще бъдат инвестирани в рехабилитацията на четвъртокласна общинска пътна мрежа. Ще се работи по отсечките Сухиндол – Павликени – Върбовка и Павликени – Дъскот – Паскалевец – граница с община Велико Търново.

Общината залага също и средства за съфинансиране на проект за изграждане на четири детски площадки в двора на Детската ясла по проект „Красива България“.

Общинските съветници гласуваха към списъка на обектите да се добави и ремонт на улица „Цанко Церковски“ за 160,000 лв.