Начало Новини Благотворителност Инж. Емануил Манолов откри четири социални заведения за деца в Павликени

Инж. Емануил Манолов откри четири социални заведения за деца в Павликени

2649

Четири нови социални центрове за деца отвориха врати в Павликени. Днес кметът инж. Емануил Манолов, директорът на Комплекса за социални услуги Татяна Иванова и директора на Разплащателната агенция на ДФЗ във Велико Търново Тодор Тодоров прерязаха лентата на обектите.

Успешно приключи проекта „Подкрепа за деинституционализация чрез изграждане на 2 броя центрове за настаняване от семеен тип, 1 брой защитено жилище и 1 брой център за социална рехабилитация и интеграция на територията на Община Павликени“. След наложили се промени в хода на проекта, бяха построени и оборудвани три ЦНСТ-та и един център за социална рехабилитация и интеграция.

Осигурена е подходяща и ефективна социална инфраструктура, която ще подобри качеството на живот на децата, настанени в специализирани институции, съобразно техните специфични потребности.

Проектът е на стойност 1,540,154.00 лв. без ДДС, средствата са осигурени безвъзмездно от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Днес тези центрове са готови и вече осигуряват сигурна среда за децата, които бяха настанени там. Капацитетът на всеки от ЦНСТ-та е 12+2 (могат да бъдат настанени 12 деца от институции и 2 деца по спешност от общността).

ЦСРИ е изграен в дясното крило на съществуващата сграда, където се намира и Комплекса за социални услуги в Павликени.

„Днешният ден е исторически за социалното дело в община Павликени“, каза в словото си инж. Манолов, който подчерта двойната символика на датата, когато се дава финал на проекта за изграждането на четири социални заведения за деца и заедно с това се поставя началото на новия проект за реализиране на устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, настанени в новите центрове.

„Община Павликени възприема присърце ролята си на закрилник за децата, майките, възрастните хора, хората в неравностойно положение и особено децата в социалните заведения. В последните години ние съумяхме да изградим една от най-развитите социални програми сред българските общини. В нашата програма ние наричаме тази част „червено Павликени“, като символ на сърцето, съпричастността, щедростта и социалната подкрепа“, каза още инж. Манолов.

„Община Павликени има реализирани най-социалните проекти от всички общини във Великотърновска област. Това сочат нашите наблюдения в Разплащателната агенция. Това показва една изключителна грижа от страна на местната власт и лично от кмета за благото на жителите на Общината“, каза директорът на агенцията Тодор Тодоров.

Поздравителен адрес от името на директора на РИО-Велико Търново поднесе Екатерина Миновска. “Аз съм впечатлена от енергията, волята, екипната работа на всички институции, които допринесоха за изграждането на услугите и бързото настаняване на децата“, каза експертът в РИО.

Своя забавна програма за гостите на събитието изпълниха децата от ЦНСТ в Павликени.