Начало За Забава Музика November Rain

November Rain

1216

November Rain

When I look into your eyes
I can see a love restrained
But darlin’ when I hold you
Don’t you know I feel the same?
‘Because nothing’ last forever
And we both know hearts can change
And it’s hard to hold a candle
In the cold November rain

We’ve been through this such a long long time
Just tryin’ to kill the pain
But lovers always come and lovers always go
And no one’s really sure who’s lettin’ go today
Walking away
If we could take the time to lay it on the line
I could rest my head
Just knowin’ that you were mine
All mine

So if you want to love me
then darlin’ don’t refrain
Or I’ll just end up walkin’
In the cold November rain

Do you need some time…on your own
Do you need some time…all alone
Everybody needs some time…on their own
Don’t you know you need some time…all alone

I know it’s hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn’t time be out to charm you

Sometimes I need some time…on my own
Sometimes I need some time…all alone
Everybody needs some time…on their own
Don’t you know you need some time…all alone

And when your fears subside
And shadows still remain
I know that you can love me
When there’s no one left to blame
So never mind the darkness
We still can find a way
‘Cause nothin’ last forever
Even A cold November rain

Ноемврийски дъжд

Когато погледна в очите ти
виждам твоята сподавена любов.
Но, когато те прегръщам, мила,
не разбираш ли, се чувствам и аз така?
Защото нищо не е вечно
и двамата знаем, чувствата в сърцата се менят.
А трудно е да държиш горяща свещ в ръка
в студения ноемврийски дъжд.

Преживявахме всичко това твърде дълго време,
опитвахме се болката да убием само.
Но любовта винаги идва и си отива
и не може да си сигурна кого допускаш днес оттук да си отиде.
Ако отделиме време да сме честни,
умътът ми ще намери покой,
като знам, че си била моя,
само моя и аз твой.

Така че, ако искаш пак да ме обикнеш,
скъпа, не се възпирай
или аз ще се озова крачещ
под студения ноемврийски дъжд.

Имаш ли нужда от време… за себе си?
Имаш ли нужда от време… съвсем сама?
Всеки се нуждае от време… за него самия.
Не знаеш ли, че имаш нужда от време… съвсем сама?

Знам, че е трудно да държиш сърцето си открито,
когато изглежда, че дори и приятелите те нараняват,
но ако можеше да излекуваш разбито сърце,
не би ли пожелало времето да те омагьоса пак?

Понякога имам нужда от време… за себе си.
Понякога имам нужда от време… съвсем сам.
Всеки се нуждае от време… за него самия.
Не знаеш ли, че имаш нужда от време… съвсем сама?

И когато страховете ти утихнат
и сенките са още там,
знам, че можеш пак да ме обичаш,
когато няма кого да обвиним.
Така че не овластявай тъмнината,
все още можем да намерим нашия път,
защото нищо не е вечно,
дори и на студения ноември… дъждът.