Начало Новини Администрация Национална програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета

Национална програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета

716
Павликени

Предоставяме за обществена консултация на вашето внимание проект на Програма на Община Павликени за изпълнение на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета и План за действие за изпълнението ѝ, разработени в изпълнение на разпоредбите на чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, във връзка с параграф 10, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на животните.

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове следва не по-късно от 30 дни от публикуването да депозирате писмено предложения, мнения и препоръки по предложените документи в Информационен център на Община Павликени, бул. „Руски” № 4, Павликени 5200 , или на и-мейл obshtina@pavlikeni.bg.

Текстът на проекта може да бъде намерен тук.