Начало Новини Четири атрактивни специалности предлага Професионалната гимназията по аграрни технологии в Павликени

Четири атрактивни специалности предлага Професионалната гимназията по аграрни технологии в Павликени

591

В четири иновативни и привлекателни специалности ще направи прием за новата учебна година ПГАТ „Цанко Церковски“ в град Павликени.

Приемът е след завършен 7 клас, всички професии са в дуална форма на обучение, освен това две от специалностите са STIM професии, което означава, че учебният план е изграден с идеята за образование в четири специфични области – наука (Science) технологии (Technology), инженерство (Engineering) и математика (Mathematics), откъдето идва и абревиатурата.

„Полиграфия“ и „Машини и системи с цифрово програмно управление” са двете STIM специалности. Професията „Полиграфист“ е вече традиционна за гимназията в Павликени и приемът в нея е за цяла паралелка. Тийнейджърите, които изберат тази специалност, ще изучават освен специализирани предмети и много сериозно английски език, за да може, когато завършат, веднага да започнат работа в рекламни агенции, печатници, издателства и културни институции. Специалността ги учи как да създадат и да развият собствен бизнес, коментира директорът на гимназията Миглена Желязкова.

Другата специалност, „Машини и системи с цифрово програмно управление”, ще бъде комбинирана с „Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, за да бъде сформирана цяла паралелка с 26 ученици. Тези, които ги изберат, в края на обучението си ще могат да проектират машиностроителни изделия, да работят с 3D принтер, да създават машини с цифрово програмно управление.

Третата паралелка в гимназията набира ученици, които искат да учат „Механизация на селското стопанство”. Тя е най-популярната специалност на Професионалната гимназия по аграрни технологии и от години подготвя монтьори на леки и товарни автомобили, на селскостопанска техника, механизатори, които работят с трактори и селскостопански машини, както и консултант-продавачи във фирми за търговия със селскостопанска и автомобилна техника.

„Всички специалности са съгласувани с водещи фирми от община Павликени и бизнесът ни оказва сериозна подкрепа за обучение в реална работна среда и при разработването на учебните програми. Партнираме си и с водещи университети в съответните професионални направления“, допълва г-жа Желязкова. И признава, че училището има капацитет да направи четири пълни паралелки с прием след 7 клас, затова, ако достатъчно ученици проявят интерес, това ще стане факт.

Професионалната гимназия в Павликени прави прием и след средно образование по специалността „Горско и ловно стопанство“, в която обучението е за срок от една година.

Всички ученици, които изберат да се обучават в дуална форма, ще получават стипендия. Ще имат възможност да ползват и трите компютърни зали, в които достъпът до интернет е неограничен. „Имаме безплатно общежитие, където също има интернет, спортни площадки за футбол, волейбол и баскетбол, два тенискорта. Осигуряваме безплатни учебници и работно облекло за нуждаещите се, безплатен транспорт, собствена кухня в ученическия стол. Работим по програма „Еразъм+“ и учениците ни имат възможност да ходят на учебни практики в Германия, Австрия, Белгия, Португалия и Италия“, разказва още Миглена Желязкова.

През учебната 2020 – 2021 година гимназията ще чества 99 години от създаването си.