Начало Новини Образование ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени спечели осмия си европейски проект за мобилност

ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени спечели осмия си европейски проект за мобилност

1653

За поредна осма година Професионалната гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски“ – Павликени спечели международен проект за мобилност на ученици и учители. Проектът по секторна програма „Еразъм +“ е на стойност 97,602 евро и ще бъде реализиран през 2016 година.

Основните цели на проекта са свързани с нуждата от европейско сътрудничество в областта на професионалното образование и обучение и обмяна на опит в сферата на туризма и селското стопанство.

Предвидените дейности са насочени към прилагане на придобитите професионални знания и умения в реална работна среда, с цел съответствие между професионалното образование и изискванията на работното място.

През месец април 2016 година 15 учители от гимназията ще преминат обучение в град Перуджа, Италия. Те ще обогатят своите знания и умения за интегриране на формалното обучение придобито в училище и неформалното учене на работното място. Това ще бъде още една крачка към утвърждаване имиджа на училището, като обучителна институция на европейско ниво.

През месец юли 2016 година 25 ученици от специалностите „Селски туризъм“, „Механизация на селското стопанство“ и „Цветарство“ ще проведат практическо обучение в реална работна среда също в град Перуджа, Италия.

В продължение на 2 седмици учениците ще имат възможност да практикуват в реална работна среда в туристическите и селскостопанските структури на Италия. Те ще се запознаят с организацията на конкретните дейности, с историята на туризма и селското стопанство.

Културната подготовка предвижда посещение на историческите забележителности на Перуджа и други градове на Италия.

За придобитите знания и умения по време на проекта учениците и учителите ще получат сертификат „Европас мобилност“, който удостоверява придобитата прибавена стойност към предлаганото в училище обучение и е едно допълнително предимство пред бъдещите им работодатели.

От 2008 година до момента ПГАТ „Цанко Церковски“ успешно реализира осем проекта към Центъра за развитие на човешките ресурси по секторна програма „Леонардо да Винчи” и „Еразъм + “.

След 1 месец предстои заминаването на 20 ученици на практика в град Сполето – Италия.

До момента практика в страни от Европейския съюз са провели 160 ученици от специалностите „Цветарство”, „Горско и ловно стопанство”, „Механизация на селското стопанство”, „Земеделско стопанство” и „Селски Туризъм”.

С участието си в международни образователни програми и проекти, Професионална гимназия по аграрни технологии непрекъснато разширява международните си контакти и партньорства, което е предпоставка за предлагания високо ефективен учебен процес.

Професионална гимназия по аграрни технологии „Цанко Церковски” гр. Павликени се утвърди като професионално училище, което взема активно участие в реализиране на транснационалните инициативи на България за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на младите хора ползвайки пълноценно възможностите, които предоставят европейските образователни програми.