Начало Новини Криминална хроника Потресаващо

Потресаващо

10180

През 1999 г. Общината в Павликени продава 43.6% свой дял на частното акционерно дружество, наречено „Росица-99” АД. То е създадено единствено с тази цел – да напазарува общинското дружество. По това време в традиционно „червената” Община Павликени кметът е пак от БСП – инж. Стефан Стефанов. И двете фирми имат един и същ предмет на дейност – строителство, и са единствените такива в общината. Общинското участие към началото на юни 2000 г. е 56.4%, сочи Търговският регистър. През 2002 г. Общината остава с 48%, приватизационното дружество „Росица-99” АД е с 43.6%, а 55 павликенчани влизат като физически лица с 8.38%. Тази странна амалгама плаче за прокурорска проверка, от години шушукат павликенчани, но и към днешна дата нищо подобно не се е случило.

Няколко пъти общински съветници извън БСП са искали цялата приватизационна сделка от 1999 г. и последвалите събития да се дадат на прокурор от името на съвета. Поради мнозинството на социалистическата партия тези предложения никога не са стигали до консенсус. Без финансов одит и пълно разследване няма как да се разбере какви са реалните загуби за хората от Община Павликени от цялото това преливане на общинските капитали в частен джоб.

Години наред печелившото някога общинско дружество за строителство и ремонт се управлява от настоящия кмет от БСП Емануил Манолов. За това време процъфтяващата строителна фирма на Общината бе напълно съсипана. За икономически грамотните хора положението на „Росица” ООД е нагледен пример как едно дружество с публичен капитал може да бъде източено. Въпросът, който всички неизменно задават, е как така частната фирма на Манолови – „Росица-99” АД, преуспява и печели, а общинската ѝ съименица все повече затъва, макар да е с абсолютно същия предмет на дейност и ръководена от същите хора.

На сесия на Oбщински съвет Павликени, състояла се на 30.05.2017 г., отново бяха отчетени унизителни и престъпни практики относно дейността и състоянието на фирмата, а именно:

При 48% общинско участие; 43% частна собственост и малко по-малко от 9% участие на други правоимащи, с основна дейност СТРОИТЕЛСТВО, фирмата е с основен капитал едва 7,873 лв. Тази година тя е приключила с 41,642 лв. загуба. Ситуацията, както вече казахме, е от години все същата. Всяка година фирмата приключва със загуба от около 40 хиляди лева. Общата задлъжнялост на дружеството вече е около 1,000,000 лв. и мнението на специалисти е, че те могат евентуално да бъдат издължени в един дългосрочен период от около 15-20 години. На практика това е едно сдружение, като дружеството с общинско участие „Росица“ ООД, работи през частното дружество „Росица-99″ АД с общо 23 работници и служители, 5 от които администрация. Проблемът е, че освен че приключва годината на загуба, фирмата и работи на загуба, видно от коефициента ѝ на рентабилност, който е едва 0.09. Основен инвеститор е Община Павликени, което пък означава, че всички последствия от дейността на фирмата са за сметка на общината.

Паметливи павликенчани помнят как през 2007 г. бетоновият възел бе продаден на цената на един апартамент от бащата Манолов на сина Манолов. Този позорен акт не повлия на вота и сега Емануил Манолов отново дерибейства като кмет на Община Павликени. Бащата Манолов дори получи почетно гражданство посмъртно! В този ред на мисли би било редно всички, дали гласа си за кмета Манолов и за общинските съветници от БСП, да могат да изразят личната си гражданска позиция, защо аджаба подкрепиха хора, с подобно поведение, които в никакъв случай не работят в полза на общината и нейните граждани, а точно обратното, извличат единствено лични облаги.

Нека дадат пример общинските съветници от БСП в настоящия местен парламент, като обяснят пред гражданството личната си позиция, защо до сега търпят тази позорна ситуация и подкрепят порочните практики позволявайки на кмета на общината Манолов да печели и се облагодетелства на гърба на общината и нейните граждани.

Това е линк, който отваря аудиозаписа от сесията на 30.05.2017 г.

Очаквайте продължение.