Начало Новини Образование Приключиха дейностите по младежкия проект „Заедно намираме решения“ в Павликени

Приключиха дейностите по младежкия проект „Заедно намираме решения“ в Павликени

1199

В резултат от работата по Проект „Заедно намираме решения“, който се осъществява от Сдружение Академика – 245, благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи”, Младежката инициативна група разработи три проектни идеи, от които избра една от тях за реализиране. Това бе и последната дейност по проекта – Малък проект „Заедно намираме решения“.

Чрез разработване на Малкият проект „Заедно намираме решения“, който е резултат от проведената кръгла маса, се приложиха на практика уменията, придобити на обучителния модел по разработване на проекти и се повиши приложимостта на придобитите знания и умения у младежите. За целта младежите сами направиха избор относно това в каква насоченост да бъде малкия проект и какво точно да бъде целта му. Сами изработиха план за действие, задачи и срокове, набраха и средства и доброволци за реализирането му. Част от дейностите по реализиране на проекта бяха извършване на дейности за почистване и подобряване на функционалността и безопасността на кът за отдих в местността Канлъ дере в района на село Вишовград (Паметника на Хаджи Димитър и Стефан Караджа). Като част от основните дейности бяха почистване в района, ремонт, частична подмяна и боядисване на дървени маси и столове.

Провеждането на проектни дейности повиши младежкото самочувствие и мотивация за активно участие в живота на общината. Децата и младежите разбраха, че градът им може да стане по-добро място за живеене с тяхно активно участие и като техен продукт чрез тази дейност. Също така разбраха, че имайки идеи и желание, чрез правилната комуникация с административните органи в Общината, те могат да получат истински партньори и подкрепа в реализирането на техните идеи. Със изпълнението на този малък проект те наистина видяха, че „Заедно, могат да намират решения“.

Проект „Заедно намираме решения“ даде възможност за доразвиване на знанията и умения на децата и младежите в посока самоорганизация, изследвания и проучвания на ресурси на общността, идентифициране проблеми и намиране решения, подобряване на взаимодействието със заинтересованите страни – местната общност, институциите, семейството и младите хора, стимулиране на активното участие на децата и младежите и ангажиране в живота на общността и дейностите на институциите. Младежите и заинтересованите страни имаха възможност заедно да обсъждат и да вземат решения за важни за общността въпроси.