Начало Работа Предлага Търси да назначи снабдител

Търси да назначи снабдител

2218

„БОН“ ЕООД е водещ производител и износител на богата продуктова гама от висококачествена зимна храна за диви птици. Поради разрастването на нашата дейност в момента търсим сериозен и амбициозен кандидат за позицията:

Снабдител / Младши снабдител
Основни отговорности:

 • организира и координира цялостния процес на закупуване, като включително осигурява качество на доставените суровини, материали, опаковки и услуги;
 • търси нови доставчици;
 • подготвя презентации за среща с доставчици;
 • изготвя, оформя и подписва договори с доставчици;
 • изготвя запитвания/задания;
 • сравнява оферти и ги представя за съгласуване с прекия ръководител;
 • подготвя пътувания, свързани с посещение на доставчици или изложения;
 • изготвя доклади от срещи с доставчици, посещения на изложения – периодични и годишни;
 • изготвя и съгласува линейни графици за договаряне, избор на доставчици;
 • извършва проверки на навременността на EXW и CPT доставките;
 • незабавно информира писмено и устно всички заинтересовани за закъснения;
 • управлява риска при доставките чрез идентифициране на вътрешни и външни рискове, както и развитието на смекчаващи действия;
 • изследва нови възможности за намаляване на разходите, чрез проучване и анализ на пазара и потреблението.

Изисквания към кандидата:

 • висше образование – техническо или икономическо;
 • добро ниво на владеене на английски език;
 • отлични компютърни умение – MS Office (Excel – над средното ниво), ERP;
 • опит като снабдител или търговец.
Личностни умения:

 • силна и завладяваща комуникация, за да осигури ясни насоки;
 • убедителен и умее да влияе;
 • открит и умее да изгражда доверие;
 • умее да търси предизвикателства;
 • умее да работи в екип;
 • проактивен;
 • аналитичен;
 • ориентиран към постигане на резултат.

Успешният кандидат ще има възможност да стане част от млад, ентусиазиран и динамичен екип. Ще има достъп до професионално и личностно развитие, при това като получава много добро възнаграждение.

Компанията осигурява транспорт от Велико Търново, Габрово и Севлиево.

Вашата кандидатура ще бъде разгледана конфиденциално.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

За повече информация

БОН” ЕООД
ул. „Бон“ №1
Павликени 5200

Tel.:     +359-610-51-210
Emailinfo@bon.bg

За да кандидатствате, моля натиснете тук.